Tidslinje

När händer vad? Här ser du hur tidplanen för arbetet med kvarteret Luna ser ut.

 • December 2022

  Gallerian kommer garanterat hållas öppen till den 31 januari 2024. Därefter är öppettiderna beroende av när en ny detaljplan är antagen och när rivningen av kvarteret kan påbörjas. Alla hyresgäster kommer att få besked om detta minst nio månader i förväg.

 • Februari 2022

  Lunagallerian är kvar ett år längre än planerat. Den nya tidsplanen innebär att butiker och andra hyresgäster i Lunagallerian kan vara kvar i sina befintliga lokaler ända fram till 31 januari 2024.

 • Maj 2021

  Utredningsarbetet påbörjas för rivningslov samt ny detaljplan.

 • April 2021

  Arbete med att bilda en projektorganisation startar.

 • Februari 2021

  Plankostnadsavtal tecknas mellan Södertälje kommun och Telge Fastigheter.

 • Oktober 2020

  Planansökan beviljas av Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje.

 • Juli 2020

  Ansökan om ny detaljplan (planansökan) för Luna 8 inlämnas till Södertälje kommuns samhällsbyggnadskontor.

 • Juni 2020

  Kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut om rivning för att bygga ett nytt Luna.

 • Maj 2020

  Telge Fastigheters styrelse beslutar att förorda rivning av kvarteret och att ansöka om ny detaljplan för Luna 8.

 • Februari-april 2020

  Kostnadsberäkningar för olika förslag på åtgärd av det befintliga samt riva och bygga nytt.

 • Januari 2020

  Teknisk undersökning klar med förslag på alternativa åtgärder.

 • November 2019

  Upptäckt av omfattande fukt- och mögelskador.