Vad händer i kvarteret Luna?

Här hittar du den senaste informationen om ombyggnaden av Luna. Stort som smått, allting hamnar här.

26 okt 2021

Mögelfritt i Luna 9

Resultatet från en mögelinventering i kvarteret Luna 9 visar att det inte förekommer mögel i byggnaderna. Nu kan lokalerna anpassas för nya hyresgäster.

I de byggnader som ingår i det kvarter som heter ”Luna 8”, där bland annat Lunagallerian ligger, gjordes en omfattande mögelinventering 2019. Mögel upptäcktes då i fasaderna.

Sättet som husen är byggda tillämpas inte längre, just för att det finns risk för mögelbildning. Naturligtvis har det funnits en oro att det även ska finnas mögel i kvarteret bredvid, i kvarteret ”Luna 9”.

Glädjande testresultat

Resultaten från mögelinventeringen i Luna 9 visar att det inte förekommer mögel i byggnaderna. Luna 9 är byggt några år tidigare och med ett annat byggnadssätt. Byggnaderna här har en annan konstruktion med andra material jämfört med Luna 8.

Fastighetsförvaltare Dikran Masso är nöjd med resultatet av mätningen:

– Det här är verkligen glädjande nyheter. Nu kan vi hyresgästanpassa lokalerna och göra fint till de nya hyresgäster som vill flytta in.