Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pris- och klimatdialog

Tisdag den 3 september bjuder vi in till det andra samrådsmötet. Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning.

Prisdialogen är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer.

Vi på Telge Nät blev medlemmar i Prisdialogen under 2018 och omfattar nu sammanlagt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Bakom Prisdialogen står SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

När

Tisdag den 3 september, kl. 8-10. Frukost serveras från kl. 7.30.

Var

Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 14 A, rum Meet.

Anmälan

Via mejl till monica.vahlberg@telge.se. Kom ihåg att meddela ev allergier.

Senast ändrad: 28 juni, 2019