Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pris- och klimatdialog

Måndag den 27 maj bjuder vi in till det första av två samrådsmöten under året. Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning.

Prisdialogen är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer.

Vi på Telge Nät blev medlemmar i Prisdialogen under 2018 och omfattar nu sammanlagt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Bakom Prisdialogen står SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Agendan för första samrådsmötet den 27 maj

Förmiddag - prisdialog

 • Presentationsrunda av deltagarna och de organisationer de företräder
  a. Är det fler kunder som bör vara representerade?
  b. Kontaktperson hos Telge Nät
 • Genomgång av hur Prisdialogen fungerar
 • Kundernas perspektiv (viktiga frågor, behov, möjligheter och utmaningar)
 • Genomgång och diskussion av förslag till prisändringsmodell
 • Förslag till prisändring år 1
 • Prognos för prisändring år 2 och 3
 • Kunderna lämnar synpunkter
 • Leverantören bemöter synpunkter
 • Gemensam diskussion och beslut om hur Prisdialogen ska genomföras lokalt
  a. Tids- och aktivitetsplan
  b. Agenda nästa möte
  c. Intresse för fortsatt deltagande i denna lokala Prisdialog
 • Övriga frågor

Eftermiddag - klimatdialog

 • Protokolljusterare utses
 • Gemensam genomgång av Klimatdialogens upplägg, syfte m.m.
 • Presentation av respektive organisations klimat- och miljöarbete samt förväntningar på den lokala klimatdialogen
 • Söderenergi berättar om verksamhetens miljötjänst
 • Presentation av Värmemarknadskommitténs beslutsperspektiv
 • Övergripande diskussion och reflektioner kring deltagarnas arbete, aktiviteter, engagemang och mål –, samarbetsmöjligheter och/eller skillnader mellan policies/aktiviteter/mål bland deltagarna
 • Sammanfattande diskussion kring vilka områden som man bör gå vidare med i arbetet med klimatarbetsplanen
 • Preliminär tidplan för fortsatt arbete
 • Kontaktpersoner hos deltagarna
 • Dagen avslutas med rundvandring i kraftvärmeverket

Senast ändrad: 2 maj, 2019