Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pris- och hållbarhetsdialog

Syftet med Pris- och hållbarhetsdialogen (tidigare kallad klimatdialogen) är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning och fokus på att arbeta med klimatfrågor.

Under våren 2021 kommer inbjudan till nästkommande samrådsmöte för Pris- och hållbarhetsdialogen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Monica Vahlberg via mejl: monica.vahlberg@telge.se.

Samrådsprotokoll

Senast ändrad: 29 december, 2020