Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Is
Hund som ligger på mage och sover

Pris- och klimatdialog

Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för oss som fjärrvärmeleverantör och vår prissättning.

Prisdialogen är branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme vilket SABO (numera Sveriges Allmännytta), Riksbyggen och Energiföretagen Sverige står bakom. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer.

Vi på Telge Nät blev medlemmar i Prisdialogen under 2018 och träffar utvalda fjärrvärmekunder som bjuds in till dialogmöten vid två tillfällen per år.

Klimatdialogen

Klimatdialogen är ett initiativ som har uppkommit för att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan. Genom Klimatdialogen för vi som fjärrvärmeleverantörer en dialog om klimatfrågor med utvalda kunder och tar fram planer för hur vi lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor inom vårt verksamhetsområde, Södertälje kommun.

Klimatdialogen är ett tillägg till medlemskapet Prisdialogen och ger möjligheter att lyfta goda exempel av miljö- och klimatarbete i fjärrvärmesektorn.

Klimatdialogen liksom Prisdialogen är ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt som granskas av Prisdialogens kansli och beslutas medlemskap av Prisdialogens styrelse. På så sätt får medlemmar i Klimatdialogen en fristående granskning, kvalitetssäkring och potentiellt även rekommendationer för hur processen kan förbättras ytterligare.

Vill du veta mer om pris- och klimatdialogen kan du läsa om det hos www.prisdialogen.se.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice nat@telge.se.

Senast ändrad: 20 november, 2019