Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fjärrvärmepriser 2018

Priserna gäller för villor, flerfamiljshus, industrier och lokaler från och med 2018-01-01. Fjärrvärmepriset består av en energiavgift baserad på fastighetens energiförbrukning och en effektavgift baserad på fastighetens maximala effektbehov, vilket beskrivs av debiteringseffekten (E-värdet).

Oförändrat eller sänkt fjärrvärmepris med 1 %

För att fjärrvärmepriset ska fortsätta ligga på en konkurrenskraftig nivå och samtidigt ge en rimlig avkastning, ser Telge Nät över och justerar priset varje år. Faktorer som påverkar fjärrvärmepriset är el- och bränslekostnader, investeringar, drift- och underhåll.

Konkurrensen på värmemarknaden har ökat under senare år. För att följa marknaden och säkerställa fortsatt konkurrenskraftiga priser sänker Telge Nät fjärrvärmepriset med 1 procent för bostadsrättsföreningar och näringsidkare, taxa 1-3. För småhus, med taxa 0, kommer fjärrvärmepriset 2018 vara oförändrat.

Taxa 0, småhus (villor och radhus)

Taxa 0, småhus (villor och radhus)
 Inkl. moms
Fast avgift 5 000 kr
Energiavgift 635 kr/MWh
Priser inkl. moms
Kundkategori småhus, (nya prismodellen)
Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav fast (effekt) del under åretVarav rörlig (energi) del
15 000 14 529 kr 5 000 kr 9 529 kr
20 000 17 706 kr 5 000 kr 12 706 kr
30 000 24 059 kr 5 000 kr 19 059 kr
40 000 30 412 kr 5 000 kr 25 412 kr
      Priser inkl. moms
Taxa 0, småhus gamla prismodellen. Inga nya anslutningar.
 Inkl. moms
Effektavgift 655 kr x E *
Energiavgift maj-oktober 495 kr MWh
Energiavgift november-april 669 kr MWh

* E = debiteringseffekten

Taxa 1-3, hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus

Taxa 1-3, hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus
  Exkl. moms
Maj-oktober 420 kr/MWh
November-april 548 kr/MWh
Effektavgift
  Kronor/år exkl. momsKronor/år exkl. moms
Taxa 1: 1 - 599 kW 493 kr/kW x E 0
Taxa 2: 600 - 2 999 kW 443 kr/kW x E 28 500
Taxa 3: 3 000 kW och större 385 kr/kW X E 194 800
Kundkategori flerbostadshus
MWh/årEffekt, fast delEnergi, rörlig delTotalt
80 17 933 kr 41 335 kr 59 268 kr
193 43 263 kr 99 723 kr 142 986 kr
500 112 080 kr 258 349 kr 370 429 kr
1 000 224 160 kr 516 699 kr 740 858 kr
      Priser exkl. moms
Kundkategori lokaler
MWh/årEffekt, fast delEnergi, rörlig delTotalt
80 23 198 kr 41 335 kr 64 533 kr
193 55 965 kr 99 723 kr 155 687 kr
500 144 986 kr 258 349 kr 403 335 kr
1 000 289 971 kr 516 699 kr 806 670 kr
      Priser exkl. moms

Byggvärme

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät under den period som bygget pågår. Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller bara energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift
  EffektavgiftEnergiavgift, exkl. moms
På förfrågan 0 kr/kW 82,4 öre/kWh

Frågor och svar om fjärrvärmepriset 2018

För vilka gäller sänkningen?

Sänkningen gäller för kunder med taxa 1-3. Det vill säga hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus. Småhus får en oförändrad taxa 2018.

Varför sänks inte priset för villaägare?

Vi har bedömt att prisnivån för en genomsnittlig villaägare inte är högre än för industrier och flerfamiljshus. Den kommer även fortsatt vara konkurrenskraftig för villor och radhus och därför låter vi priset vara oförändrat.

Hur kommer taxan att förändras 2018 jämfört med 2017?

För kunder med taxa 1-3 sänks energiavgiften, effektavgiften och den fasta avgiften med 1 procent. 

Vad är det som påverkar priset?

Det som påverkar prissättningen av fjärrvärmen är främst el- och bränslekostnader, investeringar, drift- och underhållskostnader. Dessa kostnader finns både hos Telge Nät och leverantören Söderenergi. 

Kan jag som kund påverka effektavgiften?

Ja, om du har utfört energibesparande åtgärder som sänker ditt effektuttag, till exempel tilläggsisolering, byte av fönster eller optimering av din undercentral. Kontakta då Telge Nät för att se över din effektavgift. Telge Nät kan även hjälpa dig med en energianalys.

Hur påverkas flerfamiljshus, lokal eller företag med en årsförbrukning på 193 MWh?

Då sänks fjärrvärmepriset med cirka 1 440 kronor per år.

Hur påverkas flerfamiljshus, lokal eller företag med en årsförbrukning på 1 000 MWh?

Då sänks fjärrvärmepriset med cirka 8 150 kronor per år.

Vad kan jag själv göra för energibesparande åtgärder?
  • Byta ut dina gamla fönster.
  • Extraisolera väggarna.
  • Tilläggisolera ditt tak.
  • Se över isoleringen i källare.
  • Sänka inomhustemperaturen.
  • Duscha snabbare.
  • Kontakta Telge Nät för att göra en energianalys.

Senast ändrad: 28 februari, 2018