Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Debiterings­effekten

Fastighetens maximala effektbehov (E-värde) ligger till grund för hur mycket kapacitet vi behöver ha i vår anläggning för varje kund. Effektavgiften är ett sätt att låta varje kund svara för sin del av vår totala kapacitetskostnad.

Så beräknas debiteringseffekten (E-värdet)

För kunder anslutna före 2010 är debiteringseffekten beräknad utifrån 2010 års värmebehov och för kunder anslutna mellan 2010-2013 är debiteringseffekten beräknad utifrån 2013 års värmebehov. För kunder anslutna senare än 2013 beräknas debiteringseffekten utifrån den maximala effekt som fastigheten och undercentralen är dimensionerad för alternativt beräknas utifrån värmebehovet kalenderåret före anslutningsåret. För småhus debiteras en fast effektavgift.

Korrigering av debiterings­effekten

Har du gjort energibesparande åtgärder som till exempel tilläggsisolering eller bytt fönster, kontakta oss på Telge Nät, så ser vi över din debiteringseffekt. Sök oss via nat@telge.se eller på 08-550 233 00.

Senast ändrad: 29 november, 2018