Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fjärrvärmepriser och villkor

Priserna gäller för villor, flerfamiljshus, industrier och lokaler från och med 2018-01-01. Fjärrvärmepriset består av en energiavgift baserad på fastighetens energiförbrukning och en effektavgift baserad på fastighetens maximala effektbehov, vilket beskrivs av debiteringseffekten (E-värdet).

Oförändrade priser för fjärrvärme 2019

Priserna på fjärrvärme blir oförändrade 2019 och enligt vår nuvarande prognos kommer priset att vara oförändrat även under 2020 och 2021. Telge Nät är nu medlemmar i Prisdialogen, ett branschsamarbete som stärker kundens ställning genom dialog och ökad transparens kring prissättning.

Tack alla kunder som valt klimatsmart lokalt producerad fjärrvärme från förnyelsebara och återvunna bränslen.

Taxa 0, småhus (villor och radhus)

Taxa 0, småhus (villor och radhus)
 Inkl. moms
Fast avgift 5 000 kr
Energiavgift 635 kr/MWh
Priser inkl. moms
Kundkategori småhus, (nya prismodellen)
Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav fast (effekt) del under åretVarav rörlig (energi) del
15 000 14 529 kr 5 000 kr 9 529 kr
20 000 17 706 kr 5 000 kr 12 706 kr
30 000 24 059 kr 5 000 kr 19 059 kr
40 000 30 412 kr 5 000 kr 25 412 kr
      Priser inkl. moms
Taxa 0, småhus gamla prismodellen. Inga nya anslutningar.
 Inkl. moms
Effektavgift 655 kr x E *
Energiavgift maj-oktober 495 kr MWh
Energiavgift november-april 669 kr MWh

* E = debiteringseffekten

Taxa 1-3, hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus

Taxa 1-3, hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus
  Exkl. moms
Maj-oktober 420 kr/MWh
November-april 548 kr/MWh
Effektavgift
  Kronor/år exkl. momsKronor/år exkl. moms
Taxa 1: 1 - 599 kW 493 kr/kW x E 0
Taxa 2: 600 - 2 999 kW 443 kr/kW x E 28 500
Taxa 3: 3 000 kW och större 385 kr/kW X E 194 800
Kundkategori flerbostadshus
MWh/årEffekt, fast delEnergi, rörlig delTotalt
80 17 933 kr 41 335 kr 59 268 kr
193 43 263 kr 99 723 kr 142 986 kr
500 112 080 kr 258 349 kr 370 429 kr
1 000 224 160 kr 516 699 kr 740 858 kr
      Priser exkl. moms
Kundkategori lokaler
MWh/årEffekt, fast delEnergi, rörlig delTotalt
80 23 198 kr 41 335 kr 64 533 kr
193 55 965 kr 99 723 kr 155 687 kr
500 144 986 kr 258 349 kr 403 335 kr
1 000 289 971 kr 516 699 kr 806 670 kr
      Priser exkl. moms

Byggvärme

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät under den period som bygget pågår. Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller bara energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift
  EffektavgiftEnergiavgift, exkl. moms
På förfrågan 0 kr/kW 82,4 öre/kWh

Frågor och svar om fjärrvärmepriset

Vad är det som påverkar priset?

Det som påverkar prissättningen av fjärrvärmen är främst el- och bränslekostnader, investeringar, drift- och underhållskostnader. Dessa kostnader finns både hos Telge Nät och leverantören Söderenergi. 

Kan jag som kund påverka effektavgiften?

Ja, om du har utfört energibesparande åtgärder som sänker ditt effektuttag, till exempel tilläggsisolering, byte av fönster eller optimering av din undercentral. Kontakta då Telge Nät för att se över din effektavgift. Telge Nät kan även hjälpa dig med en energianalys.

Vad kan jag själv göra för energibesparande åtgärder?
  • Byta ut dina gamla fönster.
  • Extraisolera väggarna.
  • Tilläggisolera ditt tak.
  • Se över isoleringen i källare.
  • Sänka inomhustemperaturen.
  • Duscha snabbare.
  • Kontakta Telge Nät för att göra en energianalys.

Senast ändrad: 13 februari, 2019