Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fjärrvärmepris privatkund

Priserna gäller för dig som privatkund (konsument) och småhus från den 1 januari 2021. Fjärrvärmepriset består av två delar: En energiavgift som baseras på fastighetens förbrukning och en fast avgift som baseras på fastighetens maximala effektbehov.

Telge Nät är medlemmar i Pris- och hållbarhetsdialogen. Det är ett branschsamarbete som ska stärka ställningen för dig som kund genom dialog och ökad öppenhet kring prissättningen på fjärrvärme. 

Tack för att du som kund valt klimatsmart fjärrvärme som är lokalt producerad av förnyelsebara och återvunna bränslen.

Taxa 0, småhus (villor och radhus)

Taxa 0, småhus (villor och radhus)
  Inkl. moms
Fast avgift 5 000 kr
Energiavgift 635 kr/MWh
Kundkategori småhus, (nya prismodellen)
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
15 000 14 529 kr 5 000 kr 9 529 kr
20 000 17 706 kr 5 000 kr 12 706 kr
30 000 24 059 kr 5 000 kr 19 059 kr
40 000 30 412 kr 5 000 kr 25 412 kr
      Priser inkl. moms
Taxa 0, småhus gamla prismodellen. Inga nya anslutningar.
  Inkl. moms
Effektavgift 655 kr x E *
Energiavgift maj-oktober 495 kr MWh
Energiavgift november-april 669 kr MWh

* E = debiteringseffekten

Vid akuta fel

Vid akuta ärenden som gäller fjärrvärme kontaktar du oss på Telge Nät på telefon 08-550 233 00. Då vi har stängt kopplas du till ett journummer. Vi har beredskap för att hantera akuta fel utanför kontorstid. För utryckning debiteras du då per timma enligt gällande prislista. Kontakta oss vid akuta fel.

Senast ändrad: 13 januari, 2021