Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Om fjärrvärmen inte fungerar

Är elementen kalla och varmvattnet borta? Eller funkar det ena, men inte det andra? Så här gör du för att felsöka fjärrvärmen själv!

Kontrollera vatten och element

Börja med att kontrollera om både varmvattnet och elementen är kalla. Är något av dessa system varma finns fjärrvärme fram till huset, felorsaken ligger då i fastighetens anläggning.

Hyresgäster felanmäler till fastighetsägare

Om både varmvatten och element är kalla går du in på www.telge.se/driftstatus, för att ta reda på om fjärrvärmen till din fastighet eller i ditt närområde är avstängd. Är det ingen avstängning kontaktar du din fastighetsägare. Om det är du som äger fastigheten, kontakta en entreprenör för felhjälp i din anläggning.

Fastighetsägare felanmäler till Telge Nät

Uppstår problem med fjärrvärmen i din fastighet är det bra att i första hand se över fastighetens fjärrvärmecentral och övriga system som finns i fastigheten. Beror avbrottet på att fjärrvärmeleveransen upphört felanmäler du på telefon 08-550 233 00.

Senast ändrad: 26 juni, 2019