Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Lagar och regler

Fjärrvärmelagen som trädde i kraft 1 juli 2008 ger dig som kund rätt att vid prisförändringar på fjärrvärme begära förhandling. 

Om du finner prisförändringen oskälig kan du begära förhandling senast 3 veckor efter att du har fått information om förändringen.

Om du efter förhandlingen fortfarande inte är nöjd kan du begära medling hos Fjärrvärmenämnden senast 3 veckor efter att förhandlingen är avslutad. Om inte heller medlingen leder fram till en överenskommelse har du rätt att säga upp avtalet. Läs mer om detta hos Fjärrvärmenämnden.

Sedan 2006 är vi certifierade enligt Reko, branschens egen kvalitetsmärkning av fjärrvärmeföretag. Läs mer om Reko hos svensk fjärrvärme.

Senast ändrad: 26 juni, 2019