Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Frågor om fjärrvärme

Här försöker vi besvara de vanligaste frågorna man som konsument kan ha om fjärrvärme. Har du någon fråga du inte får besvarad här så kan du givetvis maila oss så ska vi göra vårt bästa för att besvara dig. 

Se Svensk Fjärrvärmes film, "Lilla filmen om fjärrvärme, eller hur vattnet blir varmt i duschen?".

Har du funderat på hur vattnet du duschar i på morgonen blir varmt? Eller var värmen i elementen egentligen kommer ifrån? Mer än hälften av Sveriges befolkning får sin värme från fjärrvärme. Men vad är fjärrvärme då? Se filmen om värmens resa till dusch och element, om du vill veta mer om fjärrvärme och hur det fungerar.

 

Hur kommer värmen från värmeverket till bostaden/fastigheten?

Fjärrvärme distribueras genom att det varma vattnet cirkuleras genom ett rörsystem. De rör som används kallas fjärrvärmerör. De består av ett medierör som är isolerat med ett lager polyuretanskum och utanför detta ett ytterrör, manteln, av polyeten. Rören finns naturligtvis i olika material och dimensioner, och också med olika tjock isolering.

För att driva runt hetvattnet används pumpar som normalt finns vid produktionsanläggningarna. I fjärrvärmenät där man har flera produktionsanläggningar, liksom i stora nät och nät med stora nivåskillnader, har man också pumpstationer ute i näten.

Temperaturen på hetvattnet när det går ut i fjärrvärmenätet varierar normalt mellan 70-80 grader. Vid kall väderlek höjs temperaturen på vattnet och mycket kalla dagar kan den vara 100–120 grader. Temperaturen på vattnet i returledningen ligger 40–50 grader lägre.

Är det någon färg på fjärrvärmevattnet i det slutna fjärrvärmenätet?

Det har en grön färg som kommer från färgämnet Pyranin. Vattnet är färgat för att kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme eftersom det gröna vattnet underlättar upptäckten av eventuellt läckage i ledningsnätet och i våra kunders värmeväxlare. På detta sätt vill vi undvika att kunder, mot förmodan, får ut fjärrvärmevatten i sitt varmvatten eller i värsta fall även i kallvattnet. Samtidigt är det lätt att se att det är en fjärrvärmeläcka i marken.

Vad gör jag om jag upptäcker grönt vatten, ute eller inomhus?

Då kontaktar du oss på telefon 08-550 233 00 dygnet eller via mejl på nat@telge.se

Är färgämnet Pyranin giftigt?

Nej, produkten är livsmedelsklassad. I den koncentration som Pyraninet finns i fjärrvärmevattnet är lösningen helt ofarlig.

Påverkas miljön om det läcker ut grönt fjärrvärmevatten?

Nej, det gröna färgen i vattnet är helt ofarlig i den koncentration som förekommer i fjärrvärmevattnet.

Vad kostar fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsformer?

Priset på fjärrvärme är produktionsbaserat och dessutom konkurrenskraftigt i förhållande till andra uppvärmningsformer så som olja, el och pellets.

Fjärrvärmeverken är anpassningsbara och kan använda olika bränslen beroende på pris och tillgång. (Halva priset jämfört med olja, cirka 30 procent billigare än el och ungefär samma pris som pellets.).

Kan jag påverka min fjärrvärme­faktura?

Du kan påverka din fjärrvärmefaktura på många sätt. Genom att minska din energianvändning minskar du också din energikostnad. Här är några tips i vardagen för ett mer energisnålt hushållande:

  • Spara varmvatten genom att duscha istället för att bada.
  • Sänk värmen på elementen i ditt hem när du ska åka bort en längre tid.
  • Möblera smart genom att inte täcka element, luften behöver cirkulera för att värma ditt hem.
  • Tänk på att varje grad över 18 grader i inomhus, ökar din uppvärmningskostnad med minst 5 procent.
Kan jag säga upp fjärrvärmen?

Du kan säga upp din fjärrvärme och har då 3 månaders uppsägningstid.

Kan jag få ROT-avdrag om jag installera fjärrvärme i mitt hus?

Ditt hus måste vara äldre än 5 år för att vara berättigad ROT-avdrag. För att vi ska dra av ROT-avdraget på fakturan måste du ta reda på om du är berättigad reduktion och därefter meddela oss. Vi gör avdraget direkt på fakturan.

Vilka bränslen används för att producera fjärrvärme i Södertälje?

Igelsta Kraftvärmeverk eldas huvudsakligen med skogsflis. En mindre andel är returbränsle.

Vad kostar det att ansluta en villa om värmen finns ute i gatan?

Fjärrvärmepaket med maximalt ROT-avdrag 65 000 kr. Före rotavdrag 75 000 kr*.

*I de angivna priserna ingår vissa delar som berättigar skattereduktion för ROT-arbeten. För mer information, www.skatteverket.se .

Vad ingår i anslutnings­priset?

Detta ingår i anslutningspriset:

  • Anslutning till fjärrvärmenätet
  • Fjärrvärmecentral inkl. installation
  • Grovåterställning på tomtmark, dock ej finåterställning t.ex. gräs, rabatter, plattor
  • Intrimning och utbildning på fjärrvärmecentral
  • 5 års garanti på fjärrvärmecentral och installation
  • Rördragning inomhus max 5 meter. Utöver 5 meter, debiteras 900 kr/m.
När kommer fakturan för fjärrvärme­installationen?

Fjärrvärmeinstallationen faktureras när den är slutbesiktigad, godkänd och mätaren monterad.

Hur gör jag om jag vill lämna en reklamation/skadestånds­anmälan?
Vem äger fjärrvärmecentralen?

Fjärrvärmecentralen ägs av fastighetsägaren.

Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?

Värmeväxlaren är hjärtat i fjärrvärmecentralen. Den överför värme från ett system till ett annat utan att vattnet i de båda systemen blandas med varandra. Varmvattnet i duschen till exempel värms upp av vattnet i fjärrvärmesystemet.

Vad händer med fjärrvärmepriset i framtiden?

Fjärrvärmen har haft en jämn prisutveckling de senaste tjugo åren. Priset har stigit, men betydligt mindre än priserna för el och olja.

Vi på Telge Nät arbetar efter strategin att hålla en långsiktig och stabil prissättning. Vår verksamhet förutsätter en långsiktig relation till våra värmekunder, vilket innebär att prisnivån måste vara stabil. Vår anslutning till Reko fjärrvärme betyder också att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Varför anses fjärrvärme vara ett miljövänligt uppvärmnings­alternativ?

Söderenergi som levererar all fjärrvärme till Södertälje tillvaratar energi som annars skulle gå förlorad, rester från skogsavverkning, avfall och förnyelsebara bränslen.

I slutet av 2009 startade vi Igelsta kraftvärmeverk som producerar både el och värme. Kraftvärmeverket är Huddinges, Botkyrkas och Södertäljes största miljösatsning någonsin och innebär att utsläppen av fossil koldioxid minskar ytterligare. I dag eldar vi till 96,6 procent med förnyelsebara bränslen i Söderenergis anläggningar.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I en fjärrvärmecentral produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Vad händer om fjärrvärmenätet går sönder?

Som kund märker du inte några dramatiska förändringar. Det enda som händer är att det blir blött (grönt vatten) och varmt i marken. Vattnet i fjärrvärmenätet strömmar i ett helt separat system från exempelvis varmvattnet i våra kranar och det vatten som används i elementen.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?

Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Det kan alltså vara svårt att som enskild villaägare ansluta sig till ett fjärrvärmesystem om inte grannarna också vill göra det.

Senast ändrad: 6 maj, 2021