Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Miljövärden

Miljövärden i Södertälje och Nykvarn

Till Södertälje och Nykvarn levererades under 2017 totalt 674 GWh fjärrvärme, ånga och hetvatten.

För produktionen användes över 99 % förnyelsebara och återvunna bränslen och det långsiktiga målet är 100 %.


 

Miljönyckeltal för leveranserna uppgick 2017 till:

Koldioxid 37 g CO2/kWh *
Primärenergifaktor*** 0,06

Miljövärden i Järna

Till Järna levererades under 2017 22 GWh fjärrvärme samt 22 GWh processånga och hetvatten till Lantmännen Cerealias produktion.

För produktionen användes över 99 % förnyelsebara bränslen. Vid drift utan störningar kommer produktionen vara 100 % förnyelsebar.

 

Miljönyckeltal för dessa leveranser uppgick 2017 till:

Koldioxid 15 g CO2/kWh **
Primärenergifaktor ***  0,09

 

*varav 3,3 g CO2/kWh för transporter
**varav 9,8 g CO2/kWh för transporter
***primärenergi är energi som inte har omvandlats, t.ex. skog, vind och råolja. Restprodukter har primärenergi nära 0 eftersom de inte har någon alternativ användning. Primärenergifaktorn visar hur mycket primärenergi som använts för att få fram 1 enhet omvandlad energi- i vårt fall primärenergiåtgång för att producera och distribuera 1 enhet fjärrvärme.

 

Senast ändrad: 5 december, 2018