Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pris privatkund

Från 1 september höjs fjärrvärmepriset med 1 procent.

Fjärrvärmepriset består av två delar: En energiavgift som baseras på fastighetens förbrukning och en fast avgift som baseras på fastighetens maximala effektbehov.

Telge Nät är medlemmar i Pris- och hållbarhetsdialogen. Det är ett branschsamarbete som ska stärka ställningen för dig som kund genom dialog och ökad öppenhet kring prissättningen på fjärrvärme. 

Tack för att du som valt klimatsmart fjärrvärme som är lokalt producerad av förnyelsebara och återvunna bränslen.

Prislista

Gäller från och med 2021-09-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Taxa 0, småhus (villor och radhus)

Taxa 0, småhus (villor och radhus)
Fast avgift 5 050 kr
Energiavgift 642 kr/MWh
Kundkategori småhus
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
15 000 14 680 kr 5 050 kr 9 630 kr
20 000 17 890 kr 5 050 kr 12 840 kr
30 000 24 310 kr 5 050 kr 19 260 kr
40 000 30 730 kr 5 050 kr 25 680 kr

* Kostnadsredovisning enligt EIFS, Energimarknadsinspektionens föreskrifter

Taxa 0, småhus gamla prismodellen. Inga nya anslutningar.
Effektavgift 662 kr x E *
Energiavgift maj-oktober 500 kr MWh
Energiavgift november-april 676 kr MWh

* E = debiteringseffekten

Vid akuta fel

Vid akuta ärenden som gäller fjärrvärme kontaktar du oss på Telge Nät på telefon 08-550 233 00. Då vi har stängt kopplas du till ett journummer. Vi har beredskap för att hantera akuta fel utanför kontorstid. För utryckning debiteras du då per timma enligt gällande prislista. Kontakta oss vid akuta fel.

Frågor och svar om prishöjningen

Varför höjer ni priset?

Vår ambition är att din fjärrvärme ska hålla en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig prisnivå. Vi har inte behövt höja priset sedan 2016 då vi haft möjlighet att leverera den avkastning som vi lovat.

Vi ser ökade priser från vår fjärrvärmeproducent och behöver nu göra en prisjustering för att fortsätta upprätthålla det avkastningskrav vi lovat våra ägare.

När sker prisjusteringen på fjärrvärme?

Det nya priset börjar gälla 1 september 2021.

Vad kostar fjärrvärme?

Våra fjärrvärmepriser är satta för att göra fjärrvärme till det bästa och mest prisvärda alternativet för att värma upp ditt hus.

En normalstor villa använder runt 20 000 kWh på ett år, vilket kostar 17 883 kronor (inkl. moms samt energi- och miljöskatter).

Vad kostnaden blir för just ditt hus beror naturligtvis på hur mycket fjärrvärme som behövs för att värma upp ditt hushåll.

När syns det nya priset på fakturan?

Du kan se ditt nya fjärrvärmepris på fakturan som skickas ut i början av augusti.

Kan ni ändra priset när ni vill?

Nej, vi får ändra pris högst en gång per år om inte annat är avtalat. Prisändringar får inte ske retroaktivt och heller inte utan att vi informerat dig som kund.

Undantaget är om det sker på grund av att skatter ändras eller att staten har beslutat om nya avgifter. Eller när det sker en prisändring till kundens fördel.

Blir det samma höjning för alla fjärrvärmekunder?

Ja.

Vad påverkar fjärrvärmepriset?

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen och olika geografiska förhållanden.

Hur ser fjärrvärmepriset generellt ut i Sverige?

Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under flera år nu. Inför detta år har kostnaderna för fjärrvärmeproduktionen ökat generellt. Framför allt har bränslekostnaderna ökat samtidigt som nya missriktade skatter på kraftvärme och avfallsförbränning införts.

Trots prishöjningarna så står sig fjärrvärmen väl i konkurrensen på värmemarknaden.

Hur står sig Södertäljes fjärrvärmepris jämfört med andra kommuner?

Södertäljes fjärrvärmepris är idag lite högre än genomsnittet. Vi ligger på plats 192 av 245 där plats ett är billigast.

Vi fortsätter vårt arbete med att effektivisera underhåll, utveckla anläggningar och fjärrvärmenät för att långsiktigt kunna säkerställa låga produktions- och distributionskostnader.

Läs mer i Nils Holgerssons avgiftsrapport.

Hur kan jag spara in på mina fjärrvärmekostnader?

Med relativt enkla medel kan du faktiskt minska din kostnad utan att det behöver innebära en stor förändring för dig i din vardag.

  • Uppvärmningen står för en stor del av hushållets energiförbrukning. Vårt klart bästa tips är därför att sänka temperaturen inomhus, framförallt i rummen där du tillbringar minst tid. Om du sänker temperaturen med en ynka grad så kan du minska uppvärmningskostnaden med hela 5 procent.
  • Vädra snabbt! Behöver du vädra och få in ny frisk luft hemma? Vädra i så fall snabbt och rejält med korsdrag i 5-10 minuter istället för att låta fönstren stå på glänt hela dagen. Då får du snabbt fräsch luft utan att släppa ut värme i onödan.
  • Skippa badet och börja duscha istället! Att fylla upp ett varmt bad kräver lika mycket energi som att cykla runt Vättern. Så ta en dusch istället. Om du duschar 5 minuter om dagen istället för 15 minuter kan du minska din årliga fjärrvärmekonsumtion med cirka 700 kWh.
Jag har hört något om prisdialogen - vad är det?

Telge Nät är sedan 2018 medlemmar i prisdialogen. Prisdialogen är en oberoende organisation för granskning av fjärrvärmeföretagens årliga prisjustering.

Medlemskapet beviljas årligen efter att företaget visat att man har följt sin metod och uppfyllt alla övriga åtaganden som gjorts kring öppenhet, prishöjning och avkastning.

Här kan du läsa mer om prisdialogen.

Varför är min fjärrvärmefaktura så hög?

Vi får en del frågor angående fakturan och varför priset på fjärrvärme går upp och ner. Kyligare och kallare väder innebär inte bara raggsockar och långkalsonger, utan också högre fakturor. Väder, vind och efterfrågan påverkar nämligen priset på fjärrvärmen under vintersäsongen.

Om det är kallt ute och du skruvar upp värmen måste vi elda betydligt mer i vårt fjärrvärmeverk. Då stiger givetvis våra produktionskostnader. Ibland kanske vi till och med måste köpa in mer och dyrare bränsle för att kunna värma regionens villor och fastigheter. Ju mer värme som konsumeras desto högre räkning helt enkelt.

Det samma gäller din vattenförbrukning. Ju mer varmvatten du använder desto mer stiger fjärrvärmefakturan.

Hur fungerar prissättningen på fjärrvärme?

Vi använder vi oss av en kostnadsriktig prismodell som är anpassad utifrån din fastighets behov av värme och kostnaden för produktion. Det betyder i det stora hela att fjärrvärmepriset består av två delar, en fast och en rörlig del.

På sommaren när det knappt behövs någon värme så används relativt billiga produktionsmetoder. Men på vintern, när kylan kommer krypandes, ökar behovet av värme och då tas dyrare produktionsmetoder i drift.

Detta återspeglas i priset som syns på din faktura! Ju mer värme som går åt, desto högre produktionspriser.

Senast ändrad: 13 augusti, 2021