Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fjärrvärmepris företag och bostadsrätts­föreningar

Från den 1 januari 2021 ändras prismodellen för fjärrvärme för våra företag (näringsidkare och bostadsrättsföreningar), vilket kan påverka priset för dig som kund. Vår ambition är att modellen ska vara enkel att förstå och göra det lättare och tydligare för dig att påverka värmekostnaderna för din fastighet.

Priser 2021

Fjärrvärmepriset består av en energidel baserad på fastighetens energiförbrukning, en effektdel baserad på fastighetens effektbehov och temperaturdel baserad på fastighetens returtemperatur.

Effektdelen
Effektnivå Intervall kW Fast effektpris (kr) Effektpris (kr/kW)
1 0-299 0 1 301
2 300-999 30 900 1 198
3 ≥1 000  111 900 1 117
Effekttillägg
För kunder som omfattas av effekttillägg Effektpris (kr/h*kW)
Effekttillägg 0,25
(2 300 – utnyttjningstid h)* effektbehov * effektpris  
Energidelen
Period Energipris
Vinter (dec-mars) 453 kr/MWh
Vår och höst (april och okt-nov) 346 kr/MWh
Sommar (maj-sept) 253 kr/MWh
Temperaturdelen (avser värmecentralens returtemperatur och gäller 1 oktober-30 april)
Nivå Pris
1

1,8 kr per grad och MWh - för den del av medelreturtemperaturen som överstiger 30 grader men inte 60 grader.

2 20 kr per grad och MWh - för den del av medelreturtemperaturen som överstiger 60 grader.

Byggvärme

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät under den period som bygget pågår. Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller bara energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift
  Effektavgift Energiavgift, exkl. moms
På förfrågan 0 kr/kW 82,4 öre/kWh

Ny prismodell 2021

Den nya prismodellen utgår från varje fastighets behov och förbrukning. Det betyder att din värmekostnad baseras på förra årets effektbehov och din nuvarande energianvändning. Den innehåller också en returtemperaturdel som baseras på hur väl din anläggning kyler ned och utnyttjar värmen i vattnet.

Eftersom modellen utgår från just din fastighet ger den dig flera möjligheter att påverka din kostnad: spara energi, minska ditt effektbehov vintertid och sänka din returtemperatur.

Prismodellen består av tre olika delar

Cirkeldiagram i rött, grönt och blått

  • Effektdelen – tar höjd för hur mycket värme och varmvatten du behöver som mest.
  • Energidelen – mäter din förbrukning, alltså antal kilowattimmar som du använder.
  • Temperaturdelen – tillkommer höst, vinter och vår om temperaturen på returvattnet från din värmecentral överstiger 30 grader.

Effektdelen – ditt behov när det är som kallast

Effektdelen är en årskostnad som fördelas jämnt över årets alla månader. Den speglar hur stort ditt behov av värme och varmvatten är som mest under en kall dag. Ditt behov styr hur stor värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för just din fastighet.

Hur räknar vi ut ditt effektbehov?

För att räkna fram ditt effektbehov använder vi oss av en så kallad effektsignatur. Den är unik för just din fastighet och visar det effektbehov som du har vid -11 grader. Beräkningen baseras på mätdata som vi inhämtar på vardagar då utetemperaturen är 15 grader eller lägre. Ditt effektbehov kommer att uppdateras varje år och dina mätvärden avgör på vilken effektnivå du hamnar.

Exempel på effektsignatur

Din effektsignatur är vår utgångspunkt när vi räknar ut ditt effektbehov.

Graf som pekar nedåt

Effektnivåer

Det finns tre olika effektnivåer. Varje nivå har ett effektpris per kilowatt. Ditt framräknade effektbehov avgör i vilken nivå din fastighet hamnar.

Eftersom din fastighets behov revideras varje år, kan effektiviseringsåtgärder som du genomför minska ditt effektbehov redan det kommande året.

Genom att effektivisera din värmeanvändning kan du alltså minska effektbehovet och påverka dina kostnader. Effektdelen speglar hur stort ditt behov av värme och varmvatten är som mest under en kall dag.

Det finns tre olika effektnivåer. Priserna för respektive nivå hittar du längre ned på sidan.

Effektnivå 1 2 3
Intervall 0-299 kW 300-999 kW ≥1 000 kW

Illustration av tre olika hustyper

Energidelen – din förbrukning

Energidelen är din förbrukning – hur många kilowattimmar du gör av med.

Priset för varje kilowattimme, energipriset, hänger ihop med de kostnader vi på Telge Nät har för att producera värmen. Produktionskostnaden varierar över året och därför delar vi in energidelen i tre perioder: sommar, vinter och vår/höst.

Temperaturdelen – ta vara på din värme

Genom att ha en rätt inställd värmecentral, kan du sänka temperaturen på vattnet som du släpper tillbaka och på så sätt minska dina kostnader.

Är din värmecentral bra intrimmad och fastighetens värmesystem rätt anpassat kommer du inte att beröras av temperaturdelen.

Ju bättre din värmecentral kan ta tillvara på värmen i vattnet som flödar in i din central, desto svalare blir temperaturen på det vatten som du släpper tillbaka. Om värmen som produceras utnyttjas så effektivt som möjligt med god avkylning på vattnet sparar vi tillsammans på miljö och klimatbelastningen.

Temperaturdelen gäller under perioden oktober till april och berör dig vars returtemperatur är högre än 30 grader. Kostnaden består av ett pris per grad och MWh (= 1 000 kWh) upp till 60 grader. Därefter blir priset per grad och MWh högre. Kontrollera gärna din värmecentral ofta, så att returtemperaturen inte stiger. Det tjänar du på!

Vår nya prismodell

  • Utgår från din fastighets behov och förbrukning.
  • Ger dig möjlighet att spara energi, minska effektbehovet vintertid och sänka returtemperaturen.
  • Gör det enklare för dig att förutse dina värmekostnader genom en jämnare fördelning över tid.
  • Värme tillsammans – enkelt, effektivt och hållbart.

Vid akuta fel

Vid akuta ärenden som gäller fjärrvärme kontaktar du oss på Telge Nät på telefon 08-550 233 00. Då vi har stängt kopplas du till ett journummer. Vi har beredskap för att hantera akuta fel utanför kontorstid. För utryckning debiteras du då per timma enligt gällande prislista. Kontakta oss vid akuta fel.

Senast ändrad: 13 januari, 2021