Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fjärrkyla – naturlig svalka

Fjärrkyla är kallt vatten som distribueras i rör till fastigheter för att kyla ventilationsluften till en behaglig temperatur.

Vår fjärrkyla används i huvudsak för att kyla ner AstraZenecas och Scanias kontor och produktionsanläggningar samt affärsfastigheter i Södertälje centrum. Pumpstationen i Stuggrundet, Södra Björkfjärden har en pumpkapacitet på 6 000 kubikmeter vatten i timmen.

Kallt vatten hämtas på 45 meters djup och transporteras i en sex km lång sjöledning. En kylväxlarstation fördelar ut kylan till fastigheterna. Det förbrukade kylvattnet leds sedan tillbaka till Mälaren vid Kanalholmen.

Många fördelar med naturlig kyla

Att utvinna kyla på en central plats är generellt sett effektivare än att installera kylmaskiner i varje fastighet. Fjärrkyla är en bekväm energilösning med låg miljöbelastning då råvaran består av kallt sjövatten från Mälaren.

Fjärrkylan är i princip underhållsfri. Och den är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ, då investerings- och driftkostnaden är lägre än för konventionella alternativ.

Minskad miljöpåverkan

Den viktigaste fördelen med fjärrkyla är, precis som med fjärrvärme, den miljömässiga vinsten. Fjärrkyla innebär generellt en minskad användning av köldmedier som skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Dessutom minskas elbehovet avsevärt.

Fakta om fjärrkyla
Pumpkapacitet Stuggrundet 6 000 m3 vatten per timme
Motsvarande kyleffekt cirka 50 MW kyla (50 000 kW)
Vattenvolymer att tillgå 50 000 000 m3
Ledning Stuggrundet - Astra 6 km lång, diameter 1 m (hårdplast)
Koldioxidutsläpp 16 g CO2/kWh kyla

Senast ändrad: 26 juni, 2019