Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Energitjänster

Med våra energitjänster kan du minska din energiförbrukning. Det är trevligare för dig men också bra för miljön. 

Våra energiexperter har lång erfarenhet av energi, värme, ventilation och är ackrediterade enligt Swedac. Hos oss kan du få hjälp med så väl energideklarationer som utredningar och effektiviseringar.

Energiutredning

Med en energiutredning får du smarta tips på hur du kan spara energi och pengar.
I den går vi djupare in på var dina energibovar finns. Oavsett om du bor i villa eller lägenhet kommer du att spara energi med hjälp av vår energiutredning.
Vi kan hjälpa dig med att gå igenom fastigheten, kartlägga nuvarande energiförbrukning, jämföra värdet med liknande fastigheter, ta fram energibesparande åtgärder och göra tekniska installationer.

Energieffektivi­sering

Har du fjärrvärme men behöver hjälp med att sänka energiförbrukningen i ditt hus? Eller behöver du hjälp med att konvertera din el- eller oljepanna till fjärrvärme?

Vi har lång och bred erfarenhet av att jobba med fastigheters värmesystem och utför alla typer av entreprenader och upprustningar.

Vi byter till exempel ut gamla fjärrvärmecentraler, oljepannor, värme- och tappvarmvattensystem. Vi sänker din energianvändning med bibehållen komfort.

Termografering

Termografering, eller värmefotografering, används i fastigheter vid kontroll av isolering i väggar och bjälklag, luftläckage, läckage i värmesystem, otätheter i värmeventiler, golvslingor med mera. Det är ett prisvärt sätt att få reda på hur du ska isolera smartast. Termografering för en villa kostar 3 500 kr. Då ingår en rapport med ditt objekts svaga punkter.

Driftavtal

Med ett driftavtal kan du känna dig trygg dygnet runt, året om. Med det kontrollerar och servar vi dina tekniska installationer, allt från enkla fjärrvärmecentraler och ventilationsaggregat till hela fastighetsdriften. Driftavtalet skräddarsys efter dina behov och önskemål. Du har också möjlighet att kontakta vår beredskap dygnet runt om olyckan skulle vara framme.

Senast ändrad: 1 september, 2020