Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Energitjänster

Med våra energitjänster kan du minska din energiförbrukning. Det är trevligare för dig men också bra för miljön. 

Våra energiexperter har lång erfarenhet av energi, värme, ventilation och är ackrediterade enligt Swedac. Hos oss kan du få hjälp med så väl energideklarationer som utredningar och effektiviseringar.

Energideklaration

Om du är på gång att sälja ditt hus eller radhus är det ett lagkrav att du gör en energideklaration innan du säljer. Kan du inte visa upp en energideklaration har köparen rätt att få en sådan på din bekostnad. Även om du inte tänker sälja ditt hus just nu kan du göra en energideklaration för att hitta energibovar. Energideklarationen kostar 6 700 kr, inklusive moms, och gäller i 10 år. I priset ingår en analysrapport och Boverkets rapport. Analysrapporten visar fastighetens nuvarande energivärde. Vi lämnar även förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader, få en bättre inomhusmiljö och minska utsläppen av växthusgaser.

Energiutredning

Med en energiutredning får du smarta tips på hur du kan spara energi och pengar.
I den går vi djupare in på var dina energibovar finns. Oavsett om du bor i villa eller lägenhet kommer du att spara energi med hjälp av vår energiutredning.
Vi kan hjälpa dig med att gå igenom fastigheten, kartlägga nuvarande energiförbrukning, jämföra värdet med liknande fastigheter, ta fram energibesparande åtgärder och göra tekniska installationer.

Energieffektivi­sering

Har du fjärrvärme men behöver hjälp med att sänka energiförbrukningen i ditt hus? Eller behöver du hjälp med att konvertera din el- eller oljepanna till fjärrvärme?

Vi har lång och bred erfarenhet av att jobba med fastigheters värmesystem och utför alla typer av entreprenader och upprustningar.

Vi byter till exempel ut gamla fjärrvärmecentraler, oljepannor, värme- och tappvarmvattensystem. Vi sänker din energianvändning med bibehållen komfort.

Priserna nedan är cirkapriser inklusive moms. När du fyller i och skickar in en intresseanmälan räknar vi fram det exakta priset som gäller för just dig. I de angivna priserna ingår vissa delar som berättigar skattereduktion för ROT-arbeten. På skatteverkets hemsida hittar du information om ROT.

  • Bortkoppling och transport oljepanna 5 000 kr
  • Bortkoppling och transport elpanna 3 750 kr
  • Demontering och transport oljetank 6 250 kr
  • Extra vattenradiator pannrum 5 000 kr

Termografering

Termografering, eller värmefotografering, används i fastigheter vid kontroll av isolering i väggar och bjälklag, luftläckage, läckage i värmesystem, otätheter i värmeventiler, golvslingor med mera. Det är ett prisvärt sätt att få reda på hur du ska isolera smartast. Termografering för en villa kostar 3 500 kr. Då ingår en rapport med ditt objekts svaga punkter.

Driftavtal

Med ett driftavtal kan du känna dig trygg dygnet runt, året om. Med det kontrollerar och servar vi dina tekniska installationer, allt från enkla fjärrvärmecentraler och ventilationsaggregat till hela fastighetsdriften. Driftavtalet skräddarsys efter dina behov och önskemål. Du har också möjlighet att kontakta vår beredskap dygnet runt om olyckan skulle vara framme.

Senast ändrad: 5 december, 2018