Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Värme skapas tillsammans

Vi på Telge Nät levererar lokalproducerad energi i form av fjärrvärme till dig. Fjärrvärme är hett vatten som strömmar i rör under marken där du går.

Idag levererar vi pålitlig och trygg fjärrvärme till 28 000 kunder i villor och lägenheter, lokaler, sjukhus och skolor i Södertälje och Nykvarn. Drygt 90 procent av alla flerbostadshus och en tredjedel av alla villor. Det tycker vi är fantastiskt.

Telge är delägare i Söderenergi, som producerar fjärrvärme på Igelstaverket i Södertälje. Där tas 160 000 ton brännbart avfall tillvara varje år, för att producera fjärrvärme. Avfallet kommer från företag och industrier, men det är också sådant som vi alla återvinner på Tveta och Returen.

För att framställa fjärrvärme tar vi alltså tillvara på sådant som annars skulle gå till spillo. När fjärrvärme framställs på Igelstaverket så produceras samtidigt el. Detta är resurseffektivt och bidrar till lägre värmepriser.

Låg investeringskostnad

Fjärrvärme är Södertäljes största miljösatsning och har dessutom en låg investeringskostnad för dig som kund i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ.

Fjärrvärme gynnar Södertälje med arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Som fjärrvärmekund blir du delaktig i fjärrvärmens positiva miljö- och hållbarhetsaspekter.

Vi ser det som ett samarbete i ett kretslopp av energi. Ett kretslopp som vi alla är med och bidrar till.

Som fjärrvärmekund får du enkel och bekväm uppvärmning samt varmvatten, med hög leveranssäkerhet. Underhållskostnaderna är låga och fjärrvärmen är framtidssäkrad då vi ständigt arbetar för att den ska vara både miljö- och kostnadseffektiv.

Fjärrvärme är en enkel värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Telge Nät har levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning i många år och vi kommer fortsätta med vårt hållbara arbete många år till.

Är du intresserad av fjärrvärme, och vill veta om hur fjärrvärme kan vara en bra lösning för dig, kontakta oss.

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om fjärrvärme.

Senast ändrad: 8 december, 2020