Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höstlöv

Din fjärrvärme - pålitlig värme från oss till dig

Det är vi på Telge Nät som levererar lokalproducerad energi i form av fjärrvärme till dig. Fjärrvärme är hett vatten som strömmar i rör under marken där du går. Det värmer upp villor och lägenheter, lokaler, sjukhus och skolor.

I Södertälje producerar vi vår egen fjärrvärme. Det är i huvudsak brännbart avfall från företag och industrier som blir prisvärd och energismart fjärrvärme. Fjärrvärme tar tillvara på sådant som annars går till spillo.

Fjärrvärme är Södertäljes största miljösatsning och har dessutom en låg investeringskostnad för dig som kund i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. Fjärrvärme är en enkel, trygg och pålitlig värmekälla som i stort sett sköter sig själv.

Det är helt enkelt ditt bästa alternativ att värma upp ditt hem med. Idag har drygt 90 procent av alla flerbostadshus och en tredjedel av alla villor i Södertälje redan fjärrvärme.

Vi på Telge Nät har levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning i många år och vi kommer fortsätta med vårt hållbara arbete många år till.

För oss är det inte bara vanlig värme. Det är din fjärrvärme.

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om fjärrvärme.

Senast ändrad: 1 september, 2020