Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Att byta till fjärr­värme

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som redan har en uppvärmnings­källa till ditt hus men funderar på eller ska byta till fjärrvärme. Att byta från en annan uppvärmningskälla till fjärrvärme sker i tre etapper; ute på gatan, på din tomt och inne i ditt hus.

Vi byter ut din tidigare uppvärmningskälla mot en fjärrvärmecentral. Möjlighet till ROT-avdrag för detta arbete finns, läs mer om ROT på www.skatteverket.se.

Ute på gatan

Vi börjar med att märka ut var el- och teleledningar ligger. Därefter schaktar vi för att lägga ner fjärrvärmeledningar och tomrör för framtida behov av till exempel stadsnät.
Fjärrvärmerören svetsas ihop och läggs på plats, ledningarna provtrycks och skarvarna isoleras. Därefter kan marken fyllas igen, gatan asfalteras och grönytor återställas. Den sista asfalteringen läggs ungefär ett halvår senare.

Under byggtiden spärrar vi av området vilket påverkar trafiken. Så långt det är möjligt håller vi gator och infarter framkomliga.

På din tomt

Tillsammans med dig som fastighetsägare kommer vi överens om var ledningen ska dras och håltagningen ska göras i fastigheten. Det är viktigt att du meddelar oss om det finns nedgrävda ledningar eller liknande som vi måste ta hänsyn till, både på tomten och i huset. I schakten lägger vi ner fjärrvärmerör och tomrör för eventuellt stadsnät. I fastighetens vägg borrar vi tre hål; två för fjärrvärmerören, 110 mm stora, och ett för tomrör, 20 mm. När allt är på plats installeras värmeväxlaren som provtrycks, isoleras och besiktigas.

Inne på tomten använder vi mindre grävmaskiner för att påverka trädgården så lite som möjligt. Flytta de växter du är rädd om till en skyddad tillfällig plats. När vi fyllt igen schakten, jämnar vi till marken med den befintliga jorden. Vi levererar inte ny jord eller sår nytt gräs. Men vi försöker återskapa marken så gott det är möjligt.

Inne i ditt hus

Rörentreprenören drar in ledningarna i de hål som vi har borrat. Hur avlämning av våra ledningar samt hur anslutningen ser ut för just din fastighet bestäms utifrån de specifika förutsättning som finns för fastigheten och sker efter rekommendation från oss och i överenskommelse med dig som fastighetsägare.

Om du inte vill vara hemma när arbetet utförs, lämna en nyckel till projektledaren eller till annan person som kan öppna åt oss så att vi kommer in. Tänk på att plocka undan större föremål och ta bort alla brandfarliga saker.

Inomhusrör dras från de nya ventilerna fram till den plats där fjärrvärmecentralen monteras. Därefter kan din nya fjärrvärmecentral monteras och kopplas in. Efter provtryckning och justering är anläggningen färdig att tas i drift.

Demontering och borttransport av den gamla pannan och oljetanken kan beställas som tilläggsarbete.

I priset ingår:

 • Anslutning till fjärrvärmenätet.*
  • I anslutningspriset på ca 85 000 kr ingår grävning och nedläggning av fjärrvärmerör på din tomt, även återställning. Det ingår ledning från gatan och fram till husvägg dock max 10 meter. Därutöver tillkommer ett **tillägg per meter ledning som överstiger 10 meter. Ledningsdragning inomhus upp till 5 meter med ett **tillägg för ledningsdragning som överstiger 5 meter.
  • **Gällande prislista 2021
   1 300 kr per meter (ledningsdragning utomhus)
   1 000 kr per meter (ledningsdragning inomhus)
 • Fjärrvärmecentral, inkl. installation.
 • Grovåterställning på tomtmark. Fastighetsägaren ansvarar för fin återställning så som gräs, rabatter och plattor.
 • Intrimning och utbildning av fjärrvärmecentral.
 • Fem års garanti på fjärrvärmecentral och installation.
 • Samtidig förläggning av tomrör för stadsnät.

* Under förutsättning att fastigheten har vattenburet värmesystem och att fjärrvärmeledning i väg eller gata finns utmed fastigheten.

Tillval

Vi har även möjlighet att hjälpa till med bortkoppling, demontering och transport av el- och oljepanna och oljetank samt extra vattenradiator i pannrum. För priser kontakta kundservice på 08-550 233 00.

Nyinstallation av fjärrvärme

Har du frågor om nyinstallation av fjärrvärme i ett exploateringsområde, kontakta någon av av våra projektledare på Telge Nät.

Senast ändrad: 15 mars, 2021