Funktionskontroll av fjärrvärmecentral

Precis som maskiner och motorer behöver även din fjärrvärmecentral – värmesystemets hjärta – regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Vi hjälper gärna till med det, så att du kan känna dig trygg med att värmen finns där när du behöver den.

En väl fungerande fjärrvärmecentral är grunden till ett välmående värmesystem och minskar även risken för onödiga underhållskostnader.

Hur går en funktionskontroll till?

En av våra erfarna drifttekniker kommer hem till dig och tillsammans går vi igenom din fjärrvärmecentrals allmänna tillstånd, för att se att allt fungerar som det ska.

Driftteknikern dokumenterar resultatet i ett protokoll och ger dig råd om hur eventuella avvikelser kan åtgärdas. Vid behov och efter överenskommelse med dig kan vi även ta fram en kostnadskalkyl på föreslagna åtgärder.

Tillsammans minskar vi risken för oförutsedda störningar samtidigt som vi säkerställer att värmeleveransen utnyttjas effektivt.

Vid en funktionskontroll kontrollerar vi:
  • Allmäntillståndet på fjärrvärmecentralen
  • Alla kopplingar, att dom är täta och inte läcker
  • Värmekurvan, regler-/motorventil (styr temperaturen i huset)
  • Varmvattentemperaturen
  • Varmvattenregulatorn
  • Pump och pumphastighet
  • Primärflödeskontroll (vid behov rensas filtret)
  • Expansionskärlet, att det finns vatten och att värmen kommer till dina element
  • Värmeväxlaren, att den är tät och inte släpper ut onödig energi. Vid behov luftas denna.

Hur mycket kostar en funktionskontroll?

Kampanjpris 1 695 kr (ordinarie pris 1 995 kr), gäller vid beställning senast 31 december 2022.

Kostnaden faktureras som ett engångsbelopp efter besöket.