Vad är watt, kilowatt och kilowattimme?

Har du, liksom många andra, svårt att förstå alla poster på elräkningen och hålla koll på hur mycket el saker och ting drar? Vi hjälper dig att reda ut begrepp som watt, kilowatt och kilowattimme.

Energi och effekt

När vi pratar om och jämför elpris gör vi det i öre per kilowattimme, som förkortas kWh.

För att räkna ut hur mycket el en apparat drar måste du dels veta vilken effekt den har, dels hur länge den används. Effekt beskriver hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet. Med hjälp av effekt kan vi räkna ut hur mycket energi en elektrisk apparat använder.

Det vanligaste är att effekt används för elprylar, till exempel dammsugare, lampor och diskmaskiner. Men effekt kan också användas för att beskriva hur stark en bilmotor är. Ju högre effekt en elpryl har, desto mer ström går det åt för att driva apparaten.

Watt, kilowatt och kilowattimmar

Energi mäts i wattimme (Wh). Oftast mäts energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1 000 wattimmar. Det är precis på samma sätt som att 1 kilogram är 1 000 gram eller att 1 kilometer består av 1 000 meter.

Effekt mäts i enheten watt (W). Det står ofta på elprylar hur stor effekt de har. För att veta hur mycket ström en elpryl drar multiplicerar du effekten med den tid du använder apparaten. Tiden mäts i timmar (h). Energi = Effekt x tid. En dammsugare kan exempelvis ha en effekt på 600 W, en mobilladdare 5 W.