Pris tillfälliga anslutningar

Vid en tillfällig anslutning betalar du för byggskåpets anslutningsavgift, skåpshyra, elnätsavgift samt ett energipris beroende på ditt val av elhandelsleverantör. Elnätsavgift och energipris faktureras separat.

Byggskåp

Priset inkluderar inkoppling, urkoppling av kabel i anvisad leveranspunkt samt upp- och nedmontering av mätutrustning och gäller under förutsättning att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet. Behövs det en tillfällig anläggning där kapacitet saknas räknas priset för faktisk kostnad och fås via offert.

Anslutningspris (inkl moms)
Säkring 16-63 A 6 500 kr
Säkring 80-250 A 13 000 kr
Säkring 315-500 A 18 000 kr
Säkring 500 A Enligt offert

Vid senare beställning än minst tio arbetsdagar före önskad leveransdag eller vid önskemål om snabbare hantering debiteras en tilläggsavgift på 5 000 kr.

 

Byggskåpshyra (inkl moms)
Säkring 16-63 A 100 kr/dygn

Minsta debitering är 500 kr. Ej återlämnad nyckel debiteras med 250 kr. Vid skada på hyrd utrustning faktureras hela kostnaden för reparation eller utbyte.

Elnätsavgift

För den tillfälliga anslutningen betalar du även en fast elnätsavgift utifrån ditt behov av kapacitet i elnätet.