Anslutningspris

I tabellen nedan ser du våra standardpriser för anslutningar. Priset sätts utifrån din fastighets avstånd fågelvägen till den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med god elkvalitet.

Ditt slutpris sätts utifrån din önskade anslutningspunkt, elnätets förutsättningar samt antalet anslutningar du efterfrågat. Vi meddelar ditt slutpris i vår skriftliga offert.

Avstånd * Fast pris (inkl moms) Rörligt pris (inkl moms)
0-199 meter 38 125 kr -
200-599 meter 38 125 kr 328 kr/m
600-1 199 meter 169 125 kr 800 kr/m
1 200-1 800 meter 649 125 kr 486 kr/m

* Avstånd (fågelvägen) till anslutningspunkt i befintligt nät. Vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.

För anslutningar över 25 Ampere (A), begär offert.

Vad är skillnaden mellan anslutningspris och abonnemang?

  • Anslutningspris är ett fast engångsbelopp som ska täcka större delen av våra kostnader kring anslutningen. Priset inkluderar vårt faktiska arbete, material och din fastighets behov av elnätet.
  • Abonnemanget är det löpande priset du betalar för att använda elnätet och för elen som transporteras fram till anslutningen.

Ditt abonnemang består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen ska täcka våra kostnader för underhåll och planerad framtida förnyelse av anslutningen.

Den rörliga delen ska täcka våra kostnader utifrån ditt användningsbehov av anslutningen, vilket innebär kompensation mot slitage samt kostnader för transport av elen.

Delar av intäkterna bidrar även till hela elnätets förvaltning och utveckling totalt sett. Vi arbetar med ständiga förbättringar och som en del i arbetet ingår att säkerställa att kostnader fördelas rättvist mellan alla som utnyttjar vårt gemensamma elnät.