Vad är kilowatt och kilowattimme?

Har du, precis som många andra, svårt att förstå alla poster på elräkningen och hålla koll på hur mycket el saker och ting drar? Vi hjälper dig att reda ut begrepp som watt, kilowatt och kilowattimme.

Hur mycket el drar apparaten?

När vi pratar och jämför elpriset gör vi det i öre per kilowattimme, som förkortas kWh.

För att räkna ut hur mycket el en apparat drar måste du dels veta vilken effekt den har, dels hur länge den används. Effekt beskriver hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet. Med hjälp av effekt kan vi till räkna ut hur mycket energi en elektrisk apparat använder.

Effekt och energi

Det vanligaste är att effekt används för elprylar, till exempel dammsugare, lampor och diskmaskiner. Men effekt kan också användas för att beskriva hur stark en bilmotor är. Ju högre effekt en elpryl har, desto mer ström går det åt för att driva apparaten.

Watt, kilowatt och kilowattimmar

Energi mäts i wattimme (Wh). Oftast mäts energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1 000 wattimmar. Det är precis på samma sätt som att 1 kilogram är 1 000 gram eller att 1 kilometer består av 1 000 meter.

Effekt mäts i enheten watt (W). Det står ofta på elprylar hur stor effekt de har. För att veta hur mycket ström en elpryl drar multiplicerar du effekten med den tid du använder apparaten. Tiden mäts i timmar (h). Energi = Effekt x tid. En dammsugare kan exempelvis ha en effekt på 600 W, en mobilladdare 5 W.

Räkneexempel:

  • Om du dammsuger en halvtimme med en dammsugare som har effekten 600 watt så har du använt 600 x 0,5 = 300 Wh eller 0,30 kWh. Med ett elpris på 1,50 kr per kWh kostar denna dammsugning dig 45 öre.
  • Om din tv har effekten 90 W och står på fyra timmar per dag förbrukar du 90 x 4 = 360 Wh eller 0,36 kWh till en kostnad av 54 öre.
  • En laddare till mobiltelefonen med effekten 5 watt som används i 2 timmar använder 5 x 2 = 10 Wh eller 0,01 kWh. Med ett elpris på 1,50 kr per kWh blir kostnaden 1,50 öre.
  • En motor och kupévärmare i bilen har en effekt på 1 200 W. Om den är på under två timmar en kall morgon förbrukas 1 200 x 2 = 2,4 kWh till en kostnad av 3,60 kr.
  • Om du har på infravärmen på balkongen under 4 timmar med effekten 1 000 W förbrukar du 4 kWh el som kostar dig 6 kr.
  • En fem minuter lång dusch förbrukar 2,3 kWh till en kostnad av 3,50 kr
  • En brödrost har effekten 1 000 W. Det tar 6 minuter att rosta 6 skivor. Det vill säga 0,1 timme x 1 000 W = 100 Wh (0,1 kWh). Kostnaden blir 0,1*1,5 (15 öre).