Olika priser under hög- och låglasttid

Större delen av året (april till oktober) räknas till låglasttid. Under den här perioden är allt som vanligt, du betalar alltså samma pris dygnet runt. Överföringsavgiften har ett lägre pris och ingen effektavgift tas ut.

Under höglasttiden är det under perioder trångt i elnätet. Behovet av el ökar och många vill ha el samtidigt, därför är priset något högre under den här perioden och du betalar en effektavgift. Det högre priset gäller bara på helgfria vardagar kl. 07.00-20.00 under november till mars.

Spara pengar genom att sprida ut din elanvändning

Under höglasttid får du betala en effektavgift. Effekt kan enklast beskrivas som den mängden el du använder vid ett och samma tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör fläktar, elprylar, element och bevattningssystem samtidigt.

Om du istället använder en åt gången blir den totala effekten lägre. Effektavgiften i prismodellen innebär att du betalar för det du faktiskt använder, varken mer eller mindre.

Lika stor förbrukning men olika kostnader?

Grannarna Familjen Söder och Familjen Tälje förbrukar lika mycket el, ändå har de helt olika månadskostnader. Läs mer om familjernas vanor kring effekt för att förstå varför.

Så funkar effektavgiften