HAN-porten

Här hittar du information om det nya lokala kundgränssnitt som ska finnas på nya elmätare i Sverige. Den kallas bland annat HAN-porten (Home Area Network), P1-porten eller H1-porten.

Frågor och svar om HAN-porten

Parametrar som kan tas ut via HAN-porten är:

  • Elmätarens aktuella datum och tid
  • Mätarnummer
  • Mätartyp
  • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Spänning per fas
  • Ström per fas

Dataströmmen skickas ut från elmätaren var 10:e sekund.

Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder produkter för smarta hem. Välj den som passar ditt hem bäst.

Våra elmätare har en HAN-port med en RJ12-kontakt. Den följer Energiföretagens branschrekommendation för hur HAN-porten på svenska elmätare bör utformas.

Så fort din smarta elmätare av märket Kamstrup Omnipower installerats kan du börja använda HAN-porten. Men för att kunna läsa av data behöver du beställa aktivering. Det kommer du framöver att kunna göra genom att fylla i ett formulär på den här sidan.

Observera att aktivering sker endast på kundens begäran.

För att få ut data behöver HAN-porten aktiveras av oss på Telge Nät. Framöver kommer du att kunna beställa aktivering genom att fylla i ett formulär på den här sidan.

Notera att RJ12-uttaget på HAN-porten inte levererar någon ström för att driva eventuell extern utrustning. All extern utrustning som kopplas in i RJ12-uttaget kan kräva extern strömförsörjning för att fungera korrekt.

Nej, det kostar ingenting att använda HAN-porten. Telge Nät tar heller inte betalt för aktivering eller inaktivering av porten.

Myndighetskravet säger att HAN-porten ska vara inaktiv så länge du inte begärt en aktivering. Du som kund ansvarar för att endast behöriga har tillgång till en aktiverad port.

Om du begär inaktivering, flyttar från adressen eller om elnätavtalet av annan anledning avslutas är det vi på Telge Nät som ansvarar för att porten inaktiveras.

Nej, du kan också se dina mätvärden på Mina sidor. Där kan du även se dina dygns- och timsvärden, förutsatt att din elhandlare begärt timavräkning på din anläggning.

Om du inte kan se dina timvärden på Mina sidor har du två alternativ:

  1. Prata med din elhandlare om att du vill ha timavräkning, vilket kan innebära ett elhandelsavtal med timpris.
  2. Du kan begära att vi enbart visar dina timvärden på webben, vilket inte påverkar ditt elhandelsavtal. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Det leds ingen farlig ström genom HAN-porten.

Ser man till datasäkerheten är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Du kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, du kan inte ladda upp information in i elmätaren genom porten.

Enligt myndighetskrav får inte HAN-porten vara aktiverad förutom när kunden själv begärt aktivering av sin elmätare. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du har frågor om den nya elmätaren, så hjälper vi dig.