Byte av elmätare

Den nya elmätaren ger dig bättre överblick och kontroll över din elanvändning – och det blir enklare att använda nätet smart och när utrymmet är som störst. Till den nya elmätaren kan du koppla klimatsmarta tjänster för energieffektivisering och ansluta egna solceller.

Allt om den nya elmätaren

Elmätarbyte – smart och hållbart

Efter ett regeringsbeslut har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner.

Klimatförändringar gör att fler ställer om till en hållbar, fossilfri, framtid och att efterfrågan på innovativa och flexibla lösningar ökar. Digitalisering, eldrivna fabriker, bilar, färjor och flyg kommer bli en del av vår fossilfria vardag.

Att framtiden går på el tycker vi är väldigt positivt, men det innebär också ett stort ansvar. Våra elnät måste kunna möta de ökade behoven och se till att den el som produceras kommer fram, snabbt och säkert. Det är här vi på Telge Nät kommer in.

Smarta elmätare – en viktig del i ett hållbart elnät

En förutsättning för omställningen är att byta ut befintliga elmätare till nya smarta elmätare med standardiserade funktioner. De skapar helt nya förutsättningar för energimarknadens utveckling.

De smarta elmätarna har nya funktioner med detaljerad information som gör att vi kan ta in mer vind och sol i våra elnät och utveckla dem till att bli mer flexibla och effektiva.

Genom ny teknik och bättre förståelse för samhällets energibehov kan vi också anpassa näten och undvika trängsel i ledningarna. Vilket också gör att det blir enklare och snabbare att förutspå, förebygga och förkorta strömavbrott.

Nya smarta tjänster

Den nya mätaren har direkta fördelar för dig som kund och är en förutsättning för både smartare elnät och smartare hem. När du kopplar på tjänster får du:

  • en tydligare bild av din elanvändning
  • möjlighet att jämföra din förbrukning med andras
  • möjlighet att påverka din förbrukning

Elmätaren är även klar för solpaneler så att du kan producera, använda och sälja egenproducerad el.

Bra för både hem och klimat

De stora vinsterna blir tydligare på sikt. När vi kan se effekten av hur elmätarbytet hos cirka 54 000 har påskyndat utvecklingen av energismarta lösningar som gör det enklare att jobba, leva och agera energieffektivt. Det tycker vi är smart – för både hem och klimat.

Säkerställ att vi enkelt kan nå dig

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter hos oss så fort som möjligt, så vi smidigt kan nå dig inför och under elmätarbytet.

Har du frågor om tidsbokningen eller vill ändra den?

Frågor om tidsbokningen och elmätarbytet besvaras av vår samarbetspartner OneCo:s kundservice.

Viktigt att veta

  • Elmätarbytet inkluderar alla privat- och företagskunder i vårt nätområde och är ett viktigt steg i utvecklingen.
  • Du kommer i god tid innan elmätarbytet få information skickad till dig. Du behöver alltså inte göra något förrän vi kontaktar dig.
  • Ett kortare strömavbrott på cirka 15 minuter sker under bytestiden.
  • Teknikerna som besöker dig har bil, kläder och legitimation med Telge Näts och OneCo:s logga.
  • Om din elmätare sitter åtkomligt för oss (till exempel i fasadskåp eller elrum) behöver du inte vara hemma under bytet.
  • Tänk på att kontrollera att elen fungerar efter bytet.
  • Information om nytt elmätarnummer och mätarställning kommer på nästa faktura.

Är du fastighetsägare?

Flerbostadshus, bostadsrättsförening eller företag

Om du är fastighetsägare finns det några särskilda saker du behöver tänka på inför elmätarbytet. Här har vi samlat information som är bra att känna till.

Frågor och svar om elmätarbytet

Nej, det gör vi aldrig. Får du ett samtal där personen pratar om mätarbytet och ber dig logga in med bank-id, så avsluta samtalet. Detta är ett bedrägeriförsök.

Under perioden 2022-2024 kommer Telge Nät att byta ut alla el, vatten och fjärrvärmemätare i Södertälje och Nykvarns kommun. Vi på Telge Nät ber aldrig våra kunder att uppge sitt bank-id, i något sammanhang, via telefon. Samma regler gäller självklart även för vår samarbetspartner OneCo, som utför mätarbyten på uppdrag av Telge Nät.

Betrakta alltid ditt bank-id som den identitetshandling det är.

Känner du dig osäker, be att få ringa upp Telge Nät själv för att kontrollera om personen i fråga verkligen arbetar på Telge Nät, eller hos vår samarbetspartner OneCo.

Kontakta vår kundservice

Elmätaren talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Mätaren läses av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Under 2022 påbörjar vi arbetet med att byta ut alla elmätare i hela vårt elnät.

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till de kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare innan den 1 januari 2025.

Den nya smarta elmätaren har flera funktioner som bidrar till en mer hållbar och effektiv elanvändning och som gör det enklare för alla att bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle.

Mätarbytet är också en viktig investering för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. Ett bra byte helt enkelt.

Det kommer inte att påverka dig särskilt mycket. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som tidigare. Varken elmätaren eller arbetet med att byta ut den kommer att kosta dig något.

Vårt mål är att vara klara med alla mätarbyten i slutet av 2024. Alla berörda kunder informeras via brev cirka två veckor innan bytet.

När bytet är klart får du ett sms på det mobilnummer som finns registrerat i vårt kundsystem.

Vi informerar även om elmätarbytet i våra sociala medier, följ oss gärna där:

Sitter din mätare inomhus eller på en plats dit vi saknar nycklar? Då behöver du eller en annan person över 18 år vara hemma vid bytet.

Sitter din elmätare utomhus på en plats vi kommer åt eller har nycklar till (som exempelvis i ett fasadskåp eller i ett mätarrum i flerbostadshus)? Då behöver du inte vara hemma vid bytet.

Ett normalt elmätarbyte tar cirka 30 minuter. Strömmen kommer vara bruten cirka 15-20 minuter.

Nej, bytet ingår i nätavgiften.

Nej. De nya elmätarna kommunicerar, likt de befintliga mätarna, genom ett radio mesh-nätverk där mätarna tar hjälp av varandra för att nå en uppsamlingsenhet som kallas koncentrator. Koncentratorn skickar sedan data till oss via mobilnätet (2G/4G).

I undantagsfall, där mesh-nätverket inte är tillräckligt starkt eller avståndet från mätaren till koncentratorn är för långt, kan mätaren skicka data via 2G/4G istället, efter att vi monterat en sådan modul.

Kommunikationen i radio mesh-nätet sker på frekvensbandet 444 MHz.

Om du behöver planera runt strömavbrottet ber vi dig kontakta vår samarbetspartner OneCo:s kundservice:

Det beror på att bytet av elmätare utförs av en elektriker och bytet av fjärrvärmemätaren utförs av en VVS-installatör.

Om din säkring går kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring. Storleken på säkringen avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Det kan även bero på en felbelastning mellan faserna.

Vi rekommenderar dig att kontakta en behörig elinstallatör som går igenom din anläggning.

Mätartavla-id/mätplatsbeteckning är en märkning på proppskåpet/elcentralen, till exempel B2. Märkningen berättar vilken elcentral din elmätare är kopplad till och finns i närheten av elmätaren och på proppskåpet/elcentralen.