Elnätsavgifter 2022

Här kan du se elnätsavgifterna som gäller fram till och med 1 januari 2023.

Lägenhet
Fast avgift per år 1 050 kr
Rörliga avgifter, samma pris oavsett säkringsstorlek  
Överföringsavgift låglast per kWh 2,25 öre
Överföringsavgift höglast per kWh 11,38 öre
Effektavgift höglast per kW 15,13 kr
Säkring 16 A-35 A
Säkringsstorlek Fast avgift per år
16 A 4 545 kr
20 A 4 845 kr
25 A 5 220 kr
35 A 5 985 kr
Rörliga avgifter, samma pris oavsett säkringsstorlek  
Överföringsavgift låglast per kWh 2,25 öre
Överföringsavgift höglast per kWh 11,38 öre
Effektavgift höglast per kW 60,25 kr