Hur mycket el går åt?

Hur du bor och hur stort du bor påverkar naturligtvis din elförbrukning. Andra saker som påverkar är hur många hushållsmaskiner du brukar använda, hur många som bor i ditt hushåll och var någonstans i landet du bor. I begreppet elförbrukning brukar man räkna in både elförbrukning och elnätskostnader.

Normal elförbrukning i en villa

Hur en normal elförbrukning ser ut beror som sagt på en rad olika faktorer, bland annat hur stort huset är och hur många eldrivna maskiner, apparater och installationer som används och hur ofta.

Men man brukar räkna på att en normal elförbrukning med elvärme ligger mellan 20 000 och 25 000 kWh/år vilket är ungefär 30 000–35 000 kr/år. En villa utan elvärme brukar ligga på ungefär 5 000 kWh/år. Se uppskattade uträkningar här under.

Villa 100 kvm

Om du har en villa på 100 kvm brukar en årlig elförbrukning ligga på ungefär 12 000–14 000 kWh/år, men det kan variera mycket.

  • Villa på 100 kvm utan elvärme: 4 800kr/kWh/år
  • Villa på 100 kvm med elvärme: 14 440kr/kWh/år

Villa 150 kvm

Om du har en villa på 150 kvm brukar en årlig elförbrukning ligga på ungefär 16 000–18 000 kWh/år, men det kan variera mycket.

  • Villa på 150 kvm utan elvärme 6 000kr/kWh/år
  • Villa på 150 kvm med elvärme 18 000/kWh/år

Villa 200 kvm

Om du har en villa på 200 kvm brukar en årlig elförbrukning ligga på ungefär 22 000–24 000 kWh/år, men det kan variera mycket.

  • Villa på 200 kvm utan elvärme 8 000kr/kWh/år
  • Villa på 200 kvm med elvärme 24 000/kWh/år