Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Konsumenträtt, rådgivning och tvistlösning

Det finns ett antal oberoende instanser som kan hjälpa dig som kund.

Energimarknadsbyrå

Från Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, får du råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Energimarknadsbyråns webbplats

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Du kan kontakta EI om du har synpunkter och/eller klagomål gällande bland annat elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energimarknadsinspektionens webbplats

Energirådgivning

Energirådgivarna svarar gratis på dina frågor om hur du kan spara pengar och energi.

Gratis råd om hur du sparar pengar och energi

Kommunala konsumentvägledare 

 Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

ARN är den statliga myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Domstol

Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Sveriges Domstolars webbplats

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap

Här kan du läsa hela ellagen

Vi hjälper dig

Skicka ett mejl till vår kundservice eller ring 08-550 233 00.

Senast ändrad: 26 juni, 2019