Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Felsök själv, sex enkla steg

Har strömmen gått? Här är sex enkla saker att kontrollera innan du felanmäler.

Vad gjorde du strax innan strömmen gick?

Vissa aktiviteter kan orsaka strömavbrott. Kanske slog du på en maskin, kopplade in ett gammalt våffeljärn eller hade ovanligt många elprylar igång samtidigt. Fundera på om något sådant kan ha hänt.

Är du helt eller bara delvis utan el?

Kolla om elen gått överallt eller bara i vissa delar av anläggningen. Om du är delvis utan el så kan det vara en säkring som har gått, antingen en mätarsäkring på mätartavlan eller en vanlig säkring i elcentralen. Är du helt utan el så prova testknappen på jordfelsbrytaren eller slå på den.

Är även dina grannar utan el?

Om du ser att grannen har ström eller att det lyser i trapphuset är det troligtvis något fel i din egen anläggning.

Lokalisera dina elcentraler

Huvudbrytaren, mätarsäkringarna och elmätaren finns på din mätartavla. I flerfamiljshus kan den finnas i lägenheten, källaren eller i trapphuset, i enfamiljshus på fasaden och i äldre villor inomhus. Är texten synlig på elmätarens display tyder det på att felet kan vara någonstans i din egen anläggning.

Det finns en eller flera elcentraler/säkringslådor för olika delar av din anläggning. De sitter vanligtvis i hallen, källaren, garaget, ibland även på vinden. Gamla modeller har runda säkringar som skruvas fast, medan nyare modeller har små brytare/ automatsäkringar.

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Förutom säkringar finns det ofta en jordfelsbrytare installerad i din elcentral. Om den har slagit av strömmen och inte går att koppla på igen är det fel i din egen anläggning.

Kontrollera dina säkringar

Stäng av strömmen med brytaren. Kontrollera mätarsäkringarna på mätartavlan och sedan de vanliga säkringarna. Se efter om en automatsäkring behöver slås på eller ta ut porslinssäkringarna en i taget i en äldre elcentral. Om pärlan på en säkring sitter löst eller har bränd kontaktyta behöver den bytas. Är bottenplattan skadad behöver den åtgärdas av en elektriker.

När alla säkringar ser okej ut, slå på strömmen med huvudbrytaren igen. Här kan du läsa mer om jordfelsbrytare.

Senast ändrad: 5 maj, 2021