Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ersättning vid strömavbrott

Om du som är elkund i Södertälje eller Nykvarns kommun drabbas av strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du möjlighet att få ersättning för det.

Ersättningen omfattar alla våra nätkunder, under förutsättning att nätfakturan är betald. Hur stor ersättningen är beror på hur länge du varit utan ström och vad du betalar i nätavgift. Se tabellen nedan.

Felanmälan

Vissa strömavbrott registreras inte automatiskt i våra system och därför ber vi dig göra en felanmälan vid mindre strömavbrott. Ring oss på telefon 08-550 233 00. Vid omfattande strömavbrott som berör många kunder behövs ingen särskild felanmälan.

Ersättning

Maximal ersättning är högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därför bli lägre än vad som framgår av kolumnen lägsta belopp.

Antal timmarErsättning i % av årlig nätavgiftLägsta belopp
12-24 timmar 12,5 % 1 000 kr
24-48 timmar 37,5 % 2 000 kr
48-72 timmar 62,5 % 3 000 kr
Ersättning efter 72 timmar
Antal timmarErsättning i % av årlig nätavgiftLägsta belopp
72-96 timmar 87,5 % 4 000 kr
96-120 timmar 112,5 % 5 000 kr
120-144 timmar 137,5 % 6 000 kr
144-168 timmar 162,5 % 7 000 kr
168-192 timmar 187,5 % 8 000 kr
192-216 timmar 212,5 % 9 000 kr
216-240 timmar 237,5 % 10 000 kr
240-264 timmar 262,5 % 11 000 kr
264-288 timmar 287,5 % 12 000 kr
Mer än 288 timmar 300 %  13 000 kr

Skadestånd för privatperson

I vissa fall kan du som konsument ha rätt till skadestånd för skador som uppstått till följd av ett strömavbrott. Du har rätt till ersättning för utgifter, inkomstbortfall eller annan förlust. Regler regleras i ellagen kap 11 och i allmänna avtalsvillkoren Nät 2012K.

Vilket område gäller ärendet?
Hur vill du bli kontaktad?

Senast ändrad: 18 februari, 2019