Ersättning vid strömavbrott

Om du som är elkund i Södertälje eller Nykvarns kommun drabbas av strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du möjlighet att få ersättning för det.

Ersättningen omfattar alla våra nätkunder, under förutsättning att nätfakturan är betald. Hur stor ersättningen är beror på hur länge du varit utan ström och vad du betalar i nätavgift. Se tabellen nedan.

Felanmälan

Vissa strömavbrott registreras inte automatiskt i våra system och därför ber vi dig göra en felanmälan vid mindre strömavbrott. Ring oss på telefon 08-550 233 00. Vid omfattande strömavbrott som berör många kunder behövs ingen särskild felanmälan.

Ersättningstabell

Maximal ersättning är högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därför bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Antal timmarErsättning
12-24 timmar 12,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 900 kr.
24-48 timmar 37,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 1 800 kr.
48-72 timmar 62,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 2 700 kr.
72-96 timmar 87,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 3 600 kr.
96-120 timmar 112,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 4 500 kr.
120-144 timmar 137,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 5 400 kr.
144-168 timmar 162,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 6 300 kr.
168-192 timmar 187,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 7 200 kr.
192-216 timmar 212,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 8 100 kr.
216-240 timmar 237,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 9 000 kr.
240-264 timmar 262,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 9 900 kr.
264-288 timmar 287,5 % av din årliga nätavgift, dock lägst 10 800 kr.
Mer än 288 timmar 300 % av din årliga nätavgift, dock lägst 11 700 kr.

Skadestånd för privatperson

I vissa fall kan du som konsument ha rätt till skadestånd för skador som uppstått till följd av ett strömavbrott. Du har rätt till ersättning för utgifter, inkomstbortfall eller annan förlust. Regler regleras i ellagen kap 11 och i allmänna avtalsvillkoren Nät 2012K.

Vilket område gäller ärendet?
Hur vill du bli kontaktad?