Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Välj elhandelsleverantör och avtal

Telge Nät äger och underhåller elnätet i Södertälje och Nykvarns kommuner. Som boende här kan du inte välja ett annat nätbolag. Men du har möjlighet att välja elhandelsleverantör.

För att byta elhandelsleverantör behöver du göra ett aktivt val. Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt kund hos Telge Energi och får ett anvisat pris. Det priset är oftast högre än övriga avtal. Genom att välja bestämmer du om du vill ha ett fast, rörligt eller blandat elpris, hur långt ditt elhandelsavtal ska sträcka sig och vilka energikällor din el ska komma ifrån.

Jämför leverantörer och avtal

På nätet finns många kostnadsfria jämförelsesajter som kan hjälpa dig i ditt val. När du gör jämförelsen kan du ibland få olika förslag på avtal på olika sajter. Det beror på att de privata sajterna har egna avtal med elhandelsbolagen, som du bara kan teckna där.

Uppsägningstid

Om du vill byta avtal behöver du veta vilken uppsägningstid ditt nuvarande avtal har och när det går ut. Om du bryter ett fast avtal i förtid kan du bli tvungen att betala en förtidslösen. Läs igenom dina avtalsvillkor för att se vad som gäller. Den nya elhandelsleverantören hjälper oftast till med att säga upp ditt gamla avtal.

Ångerrätt

Du kan ångra dig inom 14 dagar om avtalet träffats på distans, som över telefonen eller på internet. Det spelar ingen roll vem som tagit initiativet för att Distansavtalslagen ska gälla. Ångerfristen räknas från det du får skriftlig information om lagen, alltså inte med automatik från den dagen du tecknade avtalet.

Övervakningsplan

För att säkerställa en jämn konkurrens mellan olika aktörer på elmarknaden är det lag på att monopolverksamheter och konkurrensutsatta verksamheter ska hållas isär, till exempel nätbolag och elhandelsbolag i samma koncern. Alla nätbolag ska ha en övervakningsplan som säkerställer att det egna elhandelsbolaget inte gynnas gentemot andra elhandelsbolag.

Här kan du se vår övervakningsplan.

I den årliga rapporten ser du åtgärder enligt föregående års övervakningsplan.

Senast ändrad: 5 maj, 2021