Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Producera egen el

Sol och vind är ekonomiska och miljövänliga energikällor. Med en mikroproduktionsanläggning kan du producera egen el i mindre skala som inte avger föroreningar, inte låter eller luktar och som inte är beroende av marknadens svängningar.

Tekniken utvecklas snabbt och där vi vet att fossila bränslen inte är långsiktigt hållbara kan vi med säkerhet säga att sol och vind aldrig kommer att ta slut. Vilken anläggning som passar dig bäst beror på ditt behov och dina resurser.

En solcellsanläggning kan enkelt och praktiskt placeras på taket medan vindkraftverket tar lite plats i anspråk. Vindkraftsverket producerar mellan 80-90 procent av tiden medan solcellerna slutar producera när mörkret lagt sig.

Båda alternativen är miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga när du väl har investerat i anläggningen.

Gör så här

 1. Begär offert och välj en godkänd leverantör på marknaden.
 2. Ansök om bygglov hos kommunens bygglovshandläggare.
 3. Anlita en behörig elinstallatör som finns registrerad hos Elsäkerhetsverket och har behörighet för elproduktionsanläggningar. Ansökan om tillstånd från nätägaren sker via www.foranmalan.nu
 4. För att sälja din överblivna el vidare krävs att din anläggning godkänns av Energimyndigheten och tilldelas energicertifikat och ursprungsgarantier. Läs mer på energimyndigheten.se

Tekniska villkor för anläggningar upp till 43,5 kW

Av säkerhetsskäl ska du följa dessa villkor när du ansluter en egen elproduktionsanläggning.

 • Huvudbrytaren ska vara blockerbar.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt. Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för att förstärka din elanslutning.
 • Anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för att förstärka din elanslutning. Kontakta oss för prisuppgift.
 • Alla nya anläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagens Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska sättas upp i din gruppcentral och mätarskåp.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Specifikt för vindkraft

Komplettera din föranmälan av vindkraftverk med:

 • Maximal produktionseffekt på anläggningen.
 • ALP-data från leverantören av den specifika produktionsanläggningen

Specifikt för solceller

Komplettera din föranmälan av solceller med:

 • Växelriktare; fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren; 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt och inställd maxeffekt på anläggningen i kilowatt, kW.

Krav på växelriktare

 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Stickproppsansluten växelriktare får inte användas.
 • Växelriktaren ska vara CE-märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50549-1 och Energiföretagens ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP” som är anpassad mot EU:s regelverk och nätkoder, främst den så kallade RfG:n (Requirements for Generators2) och den därtill kopplade föreskriften från Energimarknadsinspektionen, EIFS 2018:2.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp.
Svenska inställningsvärden, SS-EN 50549-1 + ändringar enligt SEK TK
Överspänning 60 s 230 V+ 11 %
Överspänning 0,2 s 230 V+ 15 %
Underspänning 0,2 s 230 V- 15 %
Överfrekvens 0,5 s 51 Hz
Underfrekvens 0,5 s 47 Hz

Senast ändrad: 23 februari, 2021