Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

En person arbetar på en dator

Föranmälan - så går det till

När du som elinstallatör ska utföra arbete i Telge Näts elnätsområde behöver du föranmäla detta till oss innan arbetet påbörjas. Vi vill ha din föranmälan i god tid innan önskat inkopplingsdatum!

Exempel på arbeten som måste föranmälas

  • arbeten som påverkar mätarsäkring eller elmätare
  • arbeten som kräver ny eller ändrad servis
  • en större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning
  • arbeten som förändrar en anläggnings uppvärmingssätt
  • installation av produktionsanläggning
  • installation av reservkraft

Så här gör du din föranmälan

1. Registrera dig

Är du inte registrerad som elinstallatör hos oss registrera dig här. När du gjort detta så kan du logga in och göra din anmälan.

2. Skicka in din föranmälan

När du skickat in din föranmälan får du bekräftelse på att den inkommit till oss. I webbföranmälan kan du löpande följa ditt ärende. Där kan du även välja att få påminnelser via mejl och/eller SMS, se ditt ärende och var i processen det befinner sig.

Vid en ny eller ändrad servis, tänk på att bifoga en karta med placeringförslag för det utvändiga mätarskåp/elrummet och/eller serviscentralen. Om kartan saknas i din anmälan får ärendet en längre handläggningstid och anslutningen riskerar försenas.

3. Vi hanterar din föranmälningsförfrågan

När din föranmälan inkommit till oss så utreder vi hur arbetet utförs på bästa sätt och vad kundens eventuella kostnad för arbetet blir. Vi skickar sedan ett installationsmedgivande till dig med information om hur arbetet ska utföras och vilka standarder som ska följas.

När du fått ditt installationsmedgivande kan du påbörja arbetet. Vid behov skickar vi även en offert eller ett avtal till kunden som beställt arbetet.

4. Arbetet påbörjas

Om förändringen innebär en kostnad för kunden krävs det att kunden svarar på den offert eller det avtal vi har skickat ut innan vi kan påbörja arbetet. Så fort vi fått in beställningen från kunden påbörjar vi arbetet och förbereder nätet.

Det är viktigt att beställningen från kunden kommer in så fort som möjligt då vi kan behöva söka tillstånd och utföra tidskrävande arbete på elnätet.

5. Skicka in färdiganmälan

När ditt installationsarbete är klart och anläggningen är färdigställd enligt installationsmedgivandet, skickar du in en färdiganmälan. Du kontaktas därefter av en våra montörer där ni tillsammans bestämmer hur och när arbetet ska slutföras och anläggningen slutligen kan driftsättas.

Tänk på att inte driftsätta delar av en ny anläggning innan vi på Telge Nät installerat all vår utrustning.

Har du fler funderingar eller frågor, kan du läsa mer under frågor och svar eller så är du välkommen att kontakta oss på nat@telge.se

Frågor och svar

Inloggning och registrering

Vad behöver jag göra för att kunna använda föranmälan.nu?

Du behöver bara ange namn, personnummer och kontaktuppgifter samt ditt företags organisationsnummer.

Personnummer och organisationsnummer behöver vi för att identifiera dig och ditt företag. I vårt installatörsregister har vi kontaktuppgifter för att underlätta dialogen med dig som installatör, elektriker eller yrkesutövare.

Jag har redan inloggningsuppgifter till föranmälan, kan jag fortsätta logga in med dessa?

Nej, från 1 juni 2021 behöver du logga in med Mobilt BankID. Du verifierar då din identitet med ditt personliga BankID när du loggar in i e-tjänsten och där företräder ditt företag.

Läs mer om hur tjänsten Mobilt BankID fungerar här.

Behöver mitt företag vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få föranmäla hos Telge Nät?

Ja, eftersom Elsäkerhetslagen säger att elföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få bedriva arbete på kunds anläggning så är detta även vårt krav för att få föranmäla.

Om arbetet inte bedrivs yrkesmässigt godkänner vi personligt auktoritetsbevis enligt Elsäkerhetslagen.

Varför ska jag använda mitt privata BankID när jag loggar in som yrkesutövare?

Genom att använda ditt personliga BankID säkerställs din identitet då du representerar ditt företag. Det kan jämföras med när du som privatperson i en tjänstesituation behöver identifiera dig med passerkort.

Jag har tidigare loggat in med mejladress och eget lösenord i föranmälan. Fungerar det även efter 1 juni 2021?

Tyvärr finns det ingen möjlighet att efter 1 juni 2021 att logga in med din mejladress och lösenord. Vill du logga in i föranmälan behöver du istället identifiera dig med ditt BankID. Du verifierar då din identitet med ditt personliga BankID när du loggar in i e-tjänsten och där företräder ditt företag.

Felmeddelanden och funktionalitet

Min färdiganmälan-PDF saknar uppgifter fast jag fyllt i dem i formuläret?

Om föranmäld är gjord och det ändå saknas uppgifter i färdiganmälan-PDF:en får du gärna felanmäla det till oss, ange datum och gärna tidpunkt för skapande av både för- och färdiganmälan.

I min färdiganmälan finns två filer, både för- och färdiganmälan?

För att få med all nödvändig information i färdiganmälan när de kommer in ofullständiga så lägger vi till föranmälan som komplettering i dessa fall. Därför består då färdiganmälan av två kombinerade PDF-filer.

Ska jag skicka in en bilaga till min föranmälan gällande egen elproduktion?

Du fyller i alla nödvändiga uppgifter direkt i formuläret för egen elproduktion.

Hur ska jag skicka in situationsplanen?

Skicka först in din föranmälan. Därefter kan du gå in i "Pågående ärenden" och ladda upp situationsplanen som en fil i aktuellt ärende.

Vi behöver alltid få in en situationsplan för mer komplexa ärenden medan det i enklare ärenden kan räcka att önskad anslutningspunkt markeras i kartan i föranmälan, alternativt anges koordinaterna för den önskade anslutningspunkten.

Observera att detta önskemål kan uppfyllas endast i möjlig mån beroende på aktuella förutsättningar i elnätet.

Jag kan inte skicka in min anmälan, varför?

Kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda.

Kan jag logga in och använda föranmälan på min smartphone eller surfplatta?

Ja, tjänsten är även mobilanpassad så det går bra att för- och färdiganmäla digitalt från valfri smartphone eller surfplatta.

En medarbetare/kollega ska avsluta sin anställning. Kan den personens ärenden flyttas till någon annans användarkonto?

Ja, förutsatt att elinstallationsföretaget har ett gemensamt konto för alla användare.

Alla ärenden på föranmälan.nu är kopplat till ett installatörskonto. Det innebär att samtliga användare med inloggning ser alla ärenden som är kopplade till kontot. För att registrera en ny användare, klicka på ikonen "Ny användare" och fyll i de uppgifter som behövs.

När varje elinstallatör på företaget har eget konto förstår inte tjänsten föranmälan.nu att det finns en koppling mellan kontona, då har heller inte andra användare rättigheter till det kontot.

Kan jag använda mig av delegerad behörighet?

Nej, det går inte att använda sig av delegerad behörighet eller auktorisation eftersom delegeringssystemet från 1 juli 2017 ersatts av företagsauktorisation.

Det elinstallationsföretag du arbetar för måste ha en utsedd elinstallatör för regelefterlevnad. Läs mer om de nya reglerna för elarbete på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Komplettera ett ärende

Hur bifogar jag ärendeunderlag?

För att lägga till en bilaga klickar du på knappen som finns under "Lägg till bilaga" och söker upp den fil du vill bifoga ärendet. Ett ärende kan ha flera bilagor i form av situationsplaner, ritningar och vanliga dokument.

Hur kompletterar jag ett ärende?

Har du fått en begäran om komplettering eller ändring från oss syns det i statusfältet i ärendeöversikten.

Grå Nytt ärende som inte skickats in till någon nätägare. Det gäller även ärenden under arkiverade och annulerade.
Grön Godkänd av Telge Nät, installationsmedgivande eller kvitterad färdiganmälan.
Gul Ärende där du väntar på besked från Telge Nät.
Röd Ärende som inte godkänts av oss på Telge Nät. Det kan till exempel bero på att vi önskar kompletterande information.

Klickar du på "Telge Nät" visas våra kontaktuppgifter och även blanketter och bilagor med instruktioner och anvisningar som vi som nätägare har lagt upp.

Du kan ändra i inskickat formulär genom att trycka på knappen "Ändra". Då får du upp samma uppgifter du skickat in tidigare. Ändra uppgift som behöver ändras och skicka in. Då skapas en ny PDF och det är denna senast inskickade som är gällande underlag i ärendet. Komplettera genom att bifoga fil.

Du kan också skapa ny bilaga, lägenhetslista/abonnemangslista eller produktionsbilaga. Om detta är aktuellt i ärendet finns knappar för dessa bilagor längst ned i den expanderade ärendevyn.

Senast ändrad: 26 maj, 2021