Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

För installatörer

Ibland behöver du som elinstallatör fylla i blanketter från oss. För att underlätta för dig har vi samlat dem här.

Abonnemangsuppteckning

Ladda hem blankett

Delegering av rätten underteckna anmälan av elinstallationsarbete

Ladda hem blankett

El och bredband till ditt hus

Ladda hem broschyr

Kopplingsschema för mätutrustning med strömtransformatorer

Ladda hem pdf

För- och färdiganmälan

Gör din för- och färdiganmälan direkt via webben

Mätarbytesrapport

Ladda hem blankett

Registreringsanmälan Elinstallatör

Ladda hem blankett

Blankett tillfällig anslutning

Ladda hem blankett

Senast ändrad: 1 februari, 2019