Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

HAN-port

Telge Nät byter till smarta elmätare med HAN-port under åren 2022-2024.

I samband med att Energimarknadsinspektionen ställde krav på nya funktioner i elmätaren, däribland krav på lokalt kundgränssnitt, har Energiföretagen i ett gemensamt arbete med flera medlemsföretag enats om en branschrekommendation kring hur det lokala gränssnittet ska fungera samt hur det rent fysiskt ska se ut.

Några av de viktigaste skälen till att ha ett fysiskt gränssnitt på elmätarna är:

IT-säkerhet

Myndighetskraven säger att gränssnittet ska vara enkelriktat för att minimera risken för intrång. Ett fysiskt gränssnitt är också säkrare då man måste ha fysisk åtkomst till gränssnittet.

Ett trådlöst gränssnitt ger möjligheter till åtkomst för obehöriga även om de inte har fysisk åtkomst till mätaren. Man kan skydda ett trådlöst gränssnitt men det kräver i så fall att både du som kund och vi som nätägare involveras i säkerhetslösningen.

Standardiserat

Gränssnittet ska vara baserat på internationella standards, så att det är möjligt för kunder och energitjänsteföretag att enkelt utveckla produkter och tjänster för bredare marknader.

Vidare innebär standardiseringen att kostnaderna för kundgränssnittet hålls låga över tid.

Framtidssäkerhet

Den smarta elmätaren är konstruerad för att sitta hos dig som kund under lång tid, medan utvecklingen av energitjänster och produkter är snabbare. Gränssnittet ska därför vara så enkelt att du som kund själv ska kunna byta din utrustning i hemmet utan involvering med oss som nätägare.

Du ska också enkelt kunna flytta din utrustning till en annan bostad. Ett enkelt och tydligt fysiskt kundgränssnitt ger möjlighet till detta. Vi som nätägare ska också enkelt kunna byta elmätaren utan att din utrustning påverkas.

Frågor och svar

Vad är en HAN-port?

Det lokala kundgränssnittet kallas bland annat HAN-porten (Home Area Network), P1-porten eller H1-porten.

Vad har jag för nytta av en HAN-port?

Porten tillåter dig som kund att hämta dina aktuella mätvärden från elmätaren i realtid, med cirka 10 sekunders eftersläpning. Det kan vara intressant om du vill följa din nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar.

Varför har de nya mätarna en RJ12-kontakt?

Det fysiska gränssnittet ska uppfylla samma grundläggande krav som gäller för elmätaren i övrigt, både avseende konstruktions- och teststandarder, till exempel med avseende på elsäkerhet, isolationshållfasthet, tålighet mot miljöfaktorer och tålighet mot andra influensstorheter.

Som fysisk anslutning valdes RJ12-kontakt. Med en RJ12-kontakt är det ingen risk att uttaget på elmätaren förväxlas med ett vanligt Ethernet-uttag.

Varför har vissa mätare RJ45-kontakt och vissa RJ12-kontakt?

Vissa nätbolag började installera de nya smarta mätarna innan branschrekommendationen var fastställd. Därför är de tidigast bytta mätarna utrustade med en RJ45-kontakt, vilket är standard i Norge.

Mätare inköpta och installerade från början av 2020 och framåt följer branschrekommendationen och har därmed en RJ12-kontakt som fysiskt gränssnitt.

När ska alla mätare vara utbytta?

Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha en HAN-port.

Vilken typ av kontakt kommer min nya smarta mätare ha?

Typ av kontakt framgår av sifferkombinationen som står ovanför HAN på mätarens front.

Aktivera HAN-porten på nya mätaren

Det är först när du fått din nya mätare installerad som du kan aktivera smarta tjänster. På din nya mätare finns en HAN-port av modellen RJ12. Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om elanvändningen. Informationen uppdateras minst var tionde sekund.

Du kan även logga in och se din elanvändning på Mina Sidor.

Senast ändrad: 1 december, 2021