Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elmätarbyte – smart och hållbart

Klimatförändringar leder till att fler ställer om till en hållbar, fossilfri, framtid och att efterfrågan på innovativa och flexibla lösningar ökar.

Digitalisering, eldrivna fabriker, bilar, färjor och flyg kommer bli en del av vår fossilfria vardag.

Att framtiden går på el tycker vi är väldigt positivt, men det innebär också ett stort ansvar. Våra elnät måste kunna möta de ökade behoven och se till att den el som produceras kommer fram, snabbt och säkert. Och det är här som vi på Telge Nät kommer in.

Smarta elmätare – en viktig del i ett hållbart elnät

En förutsättning för omställningen är att byta ut befintliga elmätare till nya smarta elmätare med standardiserade funktioner som skapar helt nya förutsättningar för energimarknadens utveckling.

De smarta elmätarna har nya funktioner med detaljerad information som gör att vi kan ta in mer vind och sol i våra elnät och utveckla dem till att bli mer flexibla och effektiva. Genom ny teknik och bättre förståelse för samhällets energibehov kan vi också anpassa näten och undvika trängsel i ledningarna. Vilket också gör att det blir enklare och snabbare att förutspå, förebygga och förkorta strömavbrott.

Nya smarta tjänster

Den nya mätaren har direkta fördelar för dig som kund och är en förutsättning för både smartare elnät och smartare hem. När du kopplar på tjänster får du en tydligare bild av din elanvändning, kan jämföra din förbrukning med andras och möjlighet att påverka den.

Elmätaren är även klar för solpaneler, så att du kan producera, använda och sälja egenproducerad el.

Bra för både hem och klimat

De stora vinsterna blir tydligare på sikt. När vi kan se effekten av hur elmätarbytet hos cirka 54 000 påskyndat utvecklingen av energismarta lösningar som gör det enklare att jobba, leva och agera energieffektivt. Det tycker vi är smart – för både hem och klimat.

Så här går det till

Vad innebär det här för dig som är kund hos oss? Här kan du läsa mer om elmätarbytet, få koll på vår tidsplan, vilka som kommer att utföra arbetet och vad du behöver tänka på inför elmätarbytet.

OMNIPOWER_3phase

Så här ser den nya elmätaren ut.

Senast ändrad: 12 april, 2021