Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Din elmätare

Från din elmätare kan vi läsa av din förbrukning varje dag. Avläsningen ligger till grund för din faktura. Därför är det viktigt att mätningen går rätt till.

Om du är orolig för att din mätare inte mäter korrekt vill vi att du hör av dig till oss så att vi kan kontrollera det. Du kan även höra av dig om du vill få fram timvärden på din elförbrukning. Vi följer de krav som myndigheten SWEDAC ställer på nätägare och gör återkommande kontroller av mätningen.

Så här fungerar mätaren

 1. Displayen visar din mätarställning och förbrukning i kWh.
 2. Optiskt öga som används vid omprogrammering.
 3. Den här pulslampan blinkar i takt med din förbrukning, 1 000 blink/kWh.
 4. Den här lampan visar elmätarens status. När mätaren är igång är lampan släckt. När mätaren är frånkopplad lyser den med grönt eller rött sken (grönt = tillslag är möjligt, rött = tillslag är inte möjligt).
 5. Använd tryckknappen för att bläddra i displayen: Mätaren visar mätarställning i kWh om man inte tryckt på knappen. När man trycker på knappen visar displayen:
  • Brytarfunktionen: I displayen står det dCon.
  • Momentan ström per fas: Displayen växlar mellan A (ampere) och respektive fas (vid 3-fasmätare, en sida per fas).
  • Momentan spänning per fas: Displayen växlar mellan V (volt) och respektive fas (vid 3-fasmätare, en sida per fas).
  • Mätarställning för -kWh (används vanligtvis inte).
  • Mätarställning för +kVArh (används vanligtvis inte).
  • Mätarställning för -kVArh (används vanligtvis inte).
  • Två sidor med mjukvaruversionsnummer: I displayen står två olika sifferkombinationer.
  • Displaytest: Alla fält i displayen tänds upp.
 6. Här ser du information om din mätare, till exempel ditt mätarnummer.

Stänga av strömmen

För att kunna få tillgång till elmätarens mätvärden behöver vi alltid ha spänning till elmätaren, det är därför viktigt att du aldrig bryter strömmen till elmätaren. Använd i stället elmätarens inbyggda brytare enligt instruktionen nedan för att bryta strömmen.

Frånslag av mätare

 1. Tryck upprepade gånger på den vita tryckknappen tills följande visas på skärmen: L1 L2 L3 dCon.
 2. Tryck därefter på den vita knappen och håll kvar tills ett klick hörs och en röd lampa tänds till vänster om knappen.
 3. Nu är mätarens brytare frånslagen. Efter ungefär 60 sekunder skiftar lampan färg från röd till grön, vilket innebär att tillslag blir möjlig igen.

Tillslag av mätare

 1. Se till att skärmen på elmätaren inte visar ”dCon”, genom att trycka på den vita knappen upprepade gånger.
 2. Tryck på den vita knappen och håll kvar tills ett klick hörs och den gröna lampan slocknar.
 3. Mätarens brytare är nu tillslagen.

Viktigt! Mätarens inbyggda brytare ska inte användas som en säkerhetsbrytare vid eventuella elarbeten. Då ska huvudströmbrytaren alltid användas.

Läs mer om elmätaren på Kamstrups hemsida.

Senast ändrad: 26 juni, 2019