Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elnätet i Södertälje och Nykvarn

Telge Nät ansvarar för elnätet

Telge Nät ansvarar för elnätet i Södertälje och Nykvarns kommuner. Varje dag, 365 dagar om året jobbar vi så att elnätet ska leverera el tryggt och utan avbrott hem till dig. Vi sköter drift och underhåll, eldistribution, övervakning av anläggningar och system, utbyggnad, mätaravläsning och kundservice. Visste du att det totalt finns nästan 300 mil hög- och lågspänningskabel i våra kommuner? Lägger man ut kablarna skulle de nå ända till Barcelona. Idag är ungefär 51 400 hushåll och företag kopplade till elnätet.

Vi ökar satsningarna på elnätet

Just nu pågår Telge Näts största satsning på elnätet någonsin. De närmaste fyra åren kommer vi att investera 250 miljoner i att bygga ut, vädersäkra och förnya elnätet. 

Så bestäms ditt elnätspris

Det är kostnaden att bedriva hela elnätsverksamheten som styr vad du som kund får betala. Det är ett politiskt beslut som gäller alla i Sverige. Det betyder att det är du som kund som får bära kostnaden när elnätet behöver förnyas och byggas ut. Staten (elnätsägaren) tar betalt av regionnäten som tar betalt av de lokala elnätsbolagen. De lokala elnätsbolagen tar sedan betalt av sina kunder. 

Ei reglerar

Energimarknadsinspektionen, Ei, reglerar alla elnätsbolag och ser till att våra avgifter är skäliga. Vart fjärde år ansöker vi till Ei om vilka avgifter vi får ta ut av våra kunder. Våra avgifter ska täcka kostnaden att driva ett säkert elnät med få avbrott. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning.

Priser och avtal

Här hittar du våra elnätspriser och allmänna avtalsvillkor.

Senast ändrad: 26 juni, 2019