Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snö sett ovanifrån

Myndighetsavgifter

Från den 1 september 2019 har regeringen beslutat att sänka elberedskapsavgiften från 56,25 kronor per år till 49 kronor per år för lågspänningskunder samt från 2 447 kronor per år till 2 129 kronor per år för högspänningskunder.

Sänkningen ska tillämpas för hela 2019. Med anledning av detta justerar vi alla elnätskunders fasta avgift med motsvarande belopp. Detta sker automatiskt på din faktura 2020 - du behöver alltså inte göra någonting.

I din fasta elnätsavgift ingår myndighetsavgifter till staten. Dessa består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 64,62 kronor per år. Myndighetsavgifterna faktureras som en del i din fasta avgift på elnätsfakturan.

Vad innebär de olika avgifterna?

De tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering

Elsäkerhetsavgift

  • Statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.
  • Finansierar Elsäkerhetsverket arbete.

Elberedskapsavgiften 

  • Statlig avgift som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Finansierar Svenska Kraftnäts arbete.

Nätövervakningsavgiften

  • Statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. Avgiften betalas till ditt lokala Elnätsbolag och administreras av Elsäkerhetsverket.
  • Finansierar Energimarknadsinspektionens arbete.

Prislista 2020

 
Myndighetsavgift

Privatkund inkl. moms, lågspänning

Företag exkl. moms, lågspänning Företag exkl. moms, högspänning
Elsäkerhetsavgift 11,87 kr 9,50 kr 750 kr
Elberedskapsavgift 49 kr 39,20 kr 2 129 kr
Nätövervakningsavgift 3,75 kr 3 kr 600 kr
Totalt pris 64,62 kr 51,70 kr 3 479

Senast ändrad: 11 december, 2019