Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elprisets tre delar

Ditt elpris består av tre delar

Elhandel

Avgift för den el som du har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag – cirka 30 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna avgift går till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

Elnät

Avgift för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget – cirka 25 procent av totalkostnaden.

Skatter och avgifter

Energiskatt, elcertifikat och moms som betalas till staten och myndigheter – cirka 45 procent av totalkostnaden. Energiskatten varierar i delar av Sverige. Detta är kostnader som vi som elnätsbolag, elhandelsbolag eller du som elkund inte kan påverka.

Skatter och avgifter 2020

  • Energiskatt på el betalas på din faktura från elnätsföretaget. Från 1 januari 2020 höjs skatten med 0,75 öre per kWh. Din nya skatt blir 44,13 öre inkl. moms (35,30 öre exkl. moms) per kilowattimme (kWh). Energiskatten Indexjusteras årsvis. 
  • Enligt ett statligt beslut betalar du som kund för elcertifikat, i syfte att stimulera utbyggnad av el från förnyelsebara energikällor – sol, vind, viss vattenkraft och biobränslen. Elcertifikat betalar du till ditt valda elhandelsföretag.
  • 25 procent moms läggs på elnätspriset, elhandelspriset, energiskatten och elcertifikaten.
  • Myndighetsavgifter ska betalas. De ingår som en del i ditt fasta elnätspris och betalas månadsvis till ditt elnätsföretag. En lågspänningskund betalar 67,19 kronor per år i elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter.

Utöver dessa skatter och avgifter finns andra politiskt bestämda avgifter som påverkar prissättningen på den nordiska elbörsen. Det gäller till exempel handelssystemet med utsläppsrätter inom EU, samt skatter och avgifter på elproduktion.

Läs mer om kundens elkostnader.

Källa: Energiföretagen.

Senast ändrad: 31 januari, 2020