Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Höjd energiskatt från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kWh exkl moms. Skattesatsen kommer att vara 43,38 öre/kWh för de flesta kunder i Sverige och 31,38 öre/kWh för de med reducerad energiskatt.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

De nya reglerna innebär även att:

  • Företag som har rätt till återbetalning på 0,5 öre per kWh av energiskatten måste ansöka om återbetalning hos Skatteverket.
  • Skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på nätfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.
  • Är din elanvändning större än 20 GWh per år kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldig hos Skatteverket. Det innebär att du sköter hanteringen av elskatten själv.
  • Företag som bedriver spårbunden trafik, kemisk reduktion eller elektrolytiska processer är undantagna verksamheter och har fortsatt skattefri el.

Frågor och svar

Vilka delar består mina elkostnader av?

Elkostnaden består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder och som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.
Varför betalar jag skatt på energin?

All elektricitet som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lag. Energiskatt och moms bestäms varje år av riksdagen, vilket innebär att du inte kan påverka den. Med hjälp av de skattepengar som kommer in kan staten se till att Sverige är så energieffektivt som möjligt.

Vad består skatten av?

Energiskatten på el betalar du per kilowattimme, kWh, el du förbrukar. Dessutom betalar du moms, 25 procent, som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

Varför flyttas skattskyldigheten?

Den flyttas för att elnätsföretagen har bättre tillgång till de uppgifter som behövs när skatten ska redovisas och för att regeringen vill ha kontroll på att den som använder el också betalar skatt. På det här viset kan även utländska aktörer agera på den svenska elmarknaden utan att det blir bortfall av skatteintäkter för staten.

Senast ändrad: 13 december, 2018