Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hushåll kompenseras för höga elpriser

Den 25 februari sa riksdagen ja till regeringens förslag om elpriskompensation för hushåll som drabbats av vinterns höga elpriser under perioden december 2021 till februari 2022.

Elnätsbolagen har fått uppdraget att administrera och betala ut elpriskompensationen.

Hur går det till?

Du som kund behöver inte göra något då utbetalningen sker automatiskt till ditt konto.

Hur stor blir elpriskompensationen?

Elpriskompensationen betalas ut som ett engångsbelopp till dig som kund under september 2022.

Summan bestäms enligt en ersättningstrappa från en månadsförbrukning om 700 kWh-2 000 kWh för perioden december 2021 till februari 2022.

Förslag om kompensation även för mars 2022

Regeringen har lagt ett förslag om att förlänga stödet för hushåll som haft en förbrukning på minst 400 kWh under mars månad. Ersättningen gäller för dig som bor eller har verksamhet i Södertälje och Nykvarns kommun, det vill säga i elprisområde 3, mellersta Sverige.

I nuläget saknas tidsplan för beslutet och vi vet inte när ersättningen för mars kan börja betalas ut. Informationen uppdateras så snart riksdagen har fattat ett beslut.

Mer information

För mer information kring om elpriskompensationen hänvisar vi till regeringens webbplats. Där hittar du frågor och svar och länkar till pressmeddelanden.

Gå till regeringen.se

Vi uppdaterar den här sidan löpande med ny information om elpriskompensationen.

Frågor och svar

Var kan jag få information?

Mer information samt vanliga frågor och svar hittar du på regeringens webbplats. Där finns alltid de senaste uppdateringarna, vi rekommenderar att du i första hand söker information där snarare än hos ditt elbolag eller elnätsbolag.

Gå till regeringen.se

För vilka månader gäller elpriskompensationen?

Elpriskompensationen gäller för perioden december 2021 till februari 2022.

Det finns även förslag från regeringen att förlänga kompensationen även för mars 2022, med en viss förändring för denna månad.

Vem kan få elpriskompensationen?

Elpriskompensationen gäller alla kunder med förbrukning från 700 kWh per månad till 2 000 kWh månad för perioden december 2021 till februari 2022.

För mars 2022 är det föreslaget att ersättningstrappan ska gälla för en månadsförbrukning från 400 kWh per månad till 2 000 kWh per månad, samt med andra ersättningsnivåer.

Hur mycket pengar kan jag få?

Elpriskompensationen bestäms enligt ersättningstrapporna nedan.

Tabell 1: Gäller elpriskompensationen som är beslutad för perioden december 2021 till februari 2022.

Elförbrukning/månad (kWh) Stöd/månad (kr)
700–899 100
900–999 200
1 000–1 099 300
1 100–1 199 400
1 200–1 299 500
1 300–1 399 700
1 400–1 499 900
1 500–1 599 1 100
1 600–1 699 1 300
1 700–1 799 1 500
1 800–1 899 1 700
1 900–1 999 1 900
2 000 och över 2 000

Tabell 2: Gäller elpriskompensationen som är föreslagen för mars 2022.

Elförbrukning/månad (kWh) Stöd/månad (kr)
400–699 100
700–999 200
1 000–1 199 300
1 200–1 399 400
1 400–1 599 500
1 600–1 699 600
1 700–1 799 700
1 800–1 899 800
1 900–1 999 900
2 000 och över 1 000
När betalas pengarna ut?

Vi arbetar för att pengarna ska nå våra kunder från och med september 2022.

Varför kan andra elnätsbolag betala ut till sina kunder i april?

Det är upp till varje elnätsbolag att välja hur pengarna når hushållen. Det vi vet är att förutsättningarna mellan elnätsbolagen skiljer sig åt.

Måste jag ansöka om pengarna?

Nej, du som omfattas av elpriskompensationen behöver inte ansöka om den. Vi återkommer om vi skulle behöva någonting från dig som kund.

Hur får jag pengarna, får jag en utbetalning?

Som elnätsbolag kan vi välja hur pengarna når hushållen. Det kan ske antingen genom en utbetalning till ditt konto eller genom avdrag på kommande fakturor med motsvarande belopp som elpriskompensationen innebär.

Vi är medvetna om att våra elnätskunder väntar på utbetalningen. Därför har vi efter noga övervägande valt att betala ut elpriskompensationen som ett engångsbelopp istället för avdrag på fakturan.

Om vi istället hade valt att göra avdrag på fakturan skulle det ta längre tid att betala ut hela kompensationen. Dels för att elförbrukningen normalt går ner under sommarmånaderna och dels för att fakturorna skiljer sig åt mellan kunder (kvartals och månadsvis).

Vad gäller om jag har flera bostäder? Fritidshus och bostad?

Du får ett stöd per hus. Elpriskompensationen gäller per fastighet.

Kommer jag som bor i lägenhet få del av det här?

Ja, om du har haft en hög elförbrukning. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på om du bor i lägenhet, villa eller radhus. Du ska ha haft en hög elförbrukning och därigenom en hög elräkning.

Gäller det här i hela Sverige?

Elpriskompensationen för perioden december 2021 till februari 2022 omfattar hela Sverige. Förslaget om kompensationen för mars 2022 gäller enbart för elprisområde SE3 och SE4 (Södertälje ingår i elprisområde SE3).

Varför får de med fast avtal elpriskompensation? De har ju inte drabbats av prisökningarna?

De som har fastprisavtal har en slags försäkring. De har betalat mer varje månad under en längre tid för att försäkra sig mot oväntade höjningar och dessutom har priserna på nya fastprisavtal nu gått upp. Även den som sprider ut kostnaden för det här över längre tid ska ha rätt till ersättning.

Senast ändrad: 27 april, 2022