Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elnätspriser 2021

Sänkt elnätspris från den 1 januari 2021

Från och med den 1 januari 2021 sänks elnätspriset med 10 procent för effektkund lågspänning och med 20 procent för effektkund högspänning (80A och större).

Södertäljes elnätspris är idag lägre än genomsnittet. Vi ligger på plats 17 av 290 där plats ett är billigast. Läs mer i Nils Holgerssons avgiftsrapport.

Ditt elnätspris består av två delar

En fast abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är fast och sprids ut över ett kalenderår. I din fasta avgift ingår även myndighetsavgifter. Abonnemangsavgiften bestäms av storleken på din huvudsäkring och benämns i Ampere (A), det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt.

En rörlig elöverföringsavgift

För överföringen av el från kraftkällan hem till dig tar vi som elnätsägare ut en avgift. Överföringsavgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Du kan påverka ditt elnätspris

Du kan påverka ditt elnätspris på två sätt:

  • välja rätt säkring
  • sänka din elförbrukning

2021 års elnätspriser

Elnätspris, 16 A-25 A. (T ex lägenheter och villor)
Taxa ID Säkring Fast avgift, inkl moms Överföringsavgift, inkl moms
N216 16 A 2 214 kr/år (exkl moms 1 771 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N220 20 A 2 574 kr/år (exkl moms 2 059 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N225 25 A 3 590 kr/år (exkl moms 2 872 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N200 Lägenhet max 25 A 875 kr/år (exkl moms 700 kr/år) 31,50 öre/kWh (exkl moms 25,20  öre/kWh)
N215* Radhus max 25 A enfasigt 2 214 kr/år (exkl moms 1 771 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)

 

Elnätspris, 35-63 A. (T ex flerbostadshus och mindre företag)
Taxa ID Säkring Fast avgift, exkl moms Överföringsavgift, exkl moms
N235 35 A

3 995 kr/år

16,90 öre/kWh
N250 50 A 5 279 kr/år 16,90 öre/kWh
N263 63 A 6 605 kr/år 16,90 öre/kWh
N206* Säkring flerbostad max 125 A 700 kr/år 25,20 öre/kWh

*Nyteckningar av abonnemanget kan inte göras.

Elnätspris, 80 A och större (T ex större anläggningar och företag)
Effektabonnemang 0,4 kV (priser exkl moms)
Taxa ID Lågspänning - 0,4 kV Årsavgift kr/år Årseffektavgift kr/kW* Överföringsavgift öre/kWh
N101 80 A lägsta effektuttag 45 kW 8 441 345 5,39
N102 100 A lägsta effektuttag 50 kW 8 441 345 5,39
N103 125 A lägsta effektuttag 60 kW 8 441 345 5,39
N104 160 A lägsta effektuttag 75 kW 10 299 341 5,39

N105

200 A lägsta effektuttag 85 kW

10 299 341 5,39
N110 >200 A lägsta effektuttag 100 kW 13 084 331

5,39

*Effektavgiften debiteras månadsvis baserat på månadens högsta timvärde, som lägst taxans lägsta effektuttag.

Effektabonnemang 12-20kV (priser exkl moms)
Taxa ID Högspänning 10-20 kV Årsavgift kr/år Årseffektavgift kr/kW Överföringsavgift öre/kWh
N150 0-2 MW 14 612 269 4,37
N160 2-10 MW 39 374 265 4,13
N172 >10 MW 140 898 236 3,63

Senast ändrad: 7 december, 2021