Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elnätspriser 2020

Sänkt elnätspris från den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari sänks elnätspriset med 4 procent.

Södertäljes elnätspris är idag lägre än genomsnittet. Vi ligger på plats 29 av 290 där plats ett är billigast. Läs mer i Nils Holgerssons avgiftsrapport.

Ditt elnätspris består av två delar

En fast abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är fast och sprids ut över ett kalenderår. I din fasta avgift ingår även myndighetsavgifter. Abonnemangsavgiften bestäms av storleken på din huvudsäkring och benämns i Ampere (A), det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt.

En rörlig elöverföringsavgift

För överföringen av el från kraftkällan hem till dig tar vi som elnätsägare ut en avgift. Överföringsavgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Du kan påverka ditt elnätspris

Du kan påverka ditt elnätspris på två sätt:

  • välja rätt säkring
  • sänka din elförbrukning

2020 års elnätspriser

Elnätspris, 16 A-25 A. (T ex lägenheter och villor)
Taxa ID Säkring Fast avgift, inkl moms Överföringsavgift, inkl moms
N216 16 A 2 214 kr/år (exkl moms 1 771 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N220 20 A 2 574 kr/år (exkl moms 2 059 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N225 25 A 3 590 kr/år (exkl moms 2 872 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N200 Lägenhet max 25 A 875 kr/år (exkl moms 700 kr/år) 31,50 öre/kWh (exkl moms 25,20  öre/kWh)
N215* Radhus max 25 A enfasigt 2 214 kr/år (exkl moms 1 771 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)

 

Elnätspris, 35-63 A. (T ex flerbostadshus och mindre företag)
Taxa ID Säkring Fast avgift, exkl moms Överföringsavgift, exkl moms
N235 35 A

3 995 kr/år

16,90 öre/kWh
N250 50 A 5 279 kr/år 16,90 öre/kWh
N263 63 A 6 605 kr/år 16,90 öre/kWh
N206* Säkring flerbostad max 125 A 700 kr/år 25,20 öre/kWh

*Nyteckningar av abonnemanget kan inte göras.

Elnätspris, 80 A och större (T ex större anläggningar och företag)
Effektabonnemang 0,4 kV (priser exkl moms)
Taxa ID Lågspänning - 0,4 kV Årsavgift kr/år Årseffektavgift kr/kW* Överföringsavgift öre/kWh
N101 80 A lägsta effektuttag 45 kW 9 379 384 6,0
N102 100 A lägsta effektuttag 50 kW 9 379 384 6,0
N103 125 A lägsta effektuttag 60 kW 9 379 384 6,0
N104 160 A lägsta effektuttag 75 kW 11 443 379 6,0

N105

200 A lägsta effektuttag 85 kW

11 443 379 6,0
N110 >200 A lägsta effektuttag 100 kW 14 538 368

6,0

*Effektavgiften debiteras månadsvis baserat på månadens högsta timvärde, som lägst taxans lägsta effektuttag.

Effektabonnemang 12-20kV (priser exkl moms)
Taxa ID Högspänning 10-20 kV Årsavgift kr/år Årseffektavgift kr/kW Överföringsavgift öre/kWh
N150 0-2 MW 18 265 336 5,5
N160 2-10 MW 49 218 331 5,2
N172 >10 MW 176 122 295 4,5

Senast ändrad: 4 januari, 2021