Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elnätspriser

Avgiften höjs inte under 2019

De närmaste åren investerar vi 250 miljoner och vi fortsätter att förnya, vädersäkra och bygga ut elnätet. Telge Nät behöver inte göra några prishöjningar under 2019 för att klara av de investeringar som planeras att göras under året.

Så bestäms ditt elnätspris

Därför ökar vi satsningarna

Det är kostnaden att bedriva hela elnätsverksamheten som bestämmer vad du som kund betalar. För några år sedan startades en kraftig nationell satsning för att bygga ut elnätet runt om i Sverige. Det är anledningen till de senaste årens höjda elnätsavgifter.

Större investeringar i nätet

Trygg tillgång till el är grunden för att Sverige ska fungera. Därför behöver alla elnätsbolag, inklusive Telge Nät, investera extra i elnätet. Vi i Sverige använder mer teknik per person än någonsin tidigare. Våra städer växer och fler människor ska kopplas in på samma nät. Elnätet behöver också anpassas till vind- och vattenkraft.

Vad pengarna används till

I din avgift ingår kostnaden för eldistribution, utbyggnad, mätaravläsning och kundservice. Den täcker också drift och underhåll av anläggningar, transformatorer, ställverk och ledningar, stationer, kringutrustning, övervakningssystem och system för beräkning. Södertäljes elnätstaxa är idag lägre än genomsnittet. Vi ligger på plats 41 av 290 där plats ett är billigast. Läs mer i Nils Holgerssons avgiftsrapport.

Påverka ditt pris

Din kostnad för el består av flera delar: elnätsavgiften, den el du förbrukar och skatter.

  • 27 procent är elnätsavgiften
  • 46 procent är skatter
  • 27 procent är elen du förbrukar

Du kan inte påverka elnätsavgiften eller skatten. Men du bestämmer själv vilken leverantör du vill ha för den el du använder. Du som bor i lägenhet kan spara cirka 40 procent genom att byta från den dyraste till den billigaste leverantören. Och du i villa mellan 10-20 procent. Källa: Energimarknadsinspektionen

Elnätsavgifter

Din elnätsavgift består av två delar. En fast kostnad för abonnemanget och en rörlig del som kallas överföringsavgift och debiteras per kilowattimme. Priset beror på vilken säkring du har. Säkringen avgör hur mycket el du kan använda och benämns i Ampere, A.

Elnätspris, 16 A-25 A. (T ex lägenheter och villor)
Taxa IDSäkringFast avgift, inkl momsÖverföringsavgift, inkl moms
N216 16 A 2 319 kr/år (exkl moms 1 855 kr/år) 22 öre/kWh (exkl moms 17,6 öre/kWh)
N220 20 A 2 694 kr/år (exkl moms 2 155 kr/år) 22 öre/kWh (exkl moms 17,6 öre/kWh)
N225 25 A 3 752 kr/år (exkl moms 3 002 kr/år) 22 öre/kWh (exkl moms 17,6 öre/kWh)
N200 Lägenhet max 25 A 924 kr/år (exkl moms 739 kr/år) 32,8 öre/kWh (exkl moms 26,2  öre/kWh)
N215* Radhus max 25 A enfasigt 2 319 kr/år (exkl moms 1 855 kr/år) 22 öre/kWh (exkl moms 17,6 öre/kWh)

 

Elnätspris, 35-63 A. (T ex flerbostadshus och mindre företag)
Taxa IDSäkringFast avgift, exkl momsÖverföringsavgift, exkl moms
N235 35 A 4 171 kr/år 17,6 öre/kWh
N250 50 A 5 509 kr/år 17,6 öre/kWh
N263 63 A 6 890 kr/år 17,6 öre/kWh
N206* Säkring flerbostad max 125 A 739 kr/år 26,2 öre/kWh

*Nyteckningar av abonnemanget kan inte göras.

Elnätspris, 80 A och större (T ex större anläggningar och företag)
Effektabonnemang 0,4 kV (priser exkl moms)
Taxa IDLågspänning - 0,4 kVÅrsavgift kr/årÅrseffektavgift kr/kW*Överföringsavgift öre/kWh
N101 80 A lägsta effektuttag 45 kW 9 780 400 6,2
N102 100 A lägsta effektuttag 50 kW 9 780 400 6,2
N103 125 A lägsta effektuttag 60 kW 9 780 400 6,2
N104 160 A lägsta effektuttag 75 kW 11 930 394 6,2

N105

200 A lägsta effektuttag 85 kW

11 930 394 6,2
N110 >200 A lägsta effektuttag 100 kW 15 154 384

6,2

*Effektavgiften debiteras månadsvis baserat på månadens högsta timvärde, som lägst taxans lägsta effektuttag.

Effektabonnemang 12-20kV (priser exkl moms)
Taxa IDHögspänning 10-20 kVÅrsavgift kr/årÅrseffektavgift kr/kWÖverföringsavgift öre/kWh
N150 0-2 MW 19 345 350 5,7
N160 2-10 MW 51 587 345 5,4
N172 >10 MW 183 779 307 4,7

Senast ändrad: 13 februari, 2019