Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Uppsägning av elnätsabonnemang

Om en fastighet står tom, och inte används kan du säga upp elnätsabonnemanget. Att säga upp ett elnätsabonnemang är kostnadsfritt. Skicka in den ifyllda uppsägningsblanketten 30 dagar innan du önskar att abonnemanget ska upphöra.

Telge Nät avbryter elleveransen och monterar/stänger ner elmätaren inom två veckor efter inkommen ifylld uppsägningsblankett. I samband med detta skickas en slutfaktura till dig. Ditt abonnemang avslutas den dag mätaren monteras/stängs ner.

Blanketter

Skicka till

Den ifyllda blanketten skickar du till:

Telge Nät AB, Box 633, 151 27 Södertälje

Du kan även skanna in den signerade ifyllda blanketten och skicka via e-post till: nat@telge.se.

Senast ändrad: 24 oktober, 2019