Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Tillfällig elanslutning och byggström

Tillfällig elanslutning och byggström för dig som bor eller har verksamhet i Södertälje eller Nykvarn.

Tillfälliga elnätsanslutningar används normalt för att få el till en fastighet eller anläggning vid nybyggnation. Eftersom den bara är provisorisk kan det vara en bra idé att ha framförhållning, och även beställa en permanent elanslutning. Den kommer du att behöva när ditt hus väl är färdigbyggt.

Kom ihåg att vara ute i god tid och att ange önskat inkopplingsdatum.

Tillfällig anslutning el - hyra byggskåp

Tillfällig elservis ansluts till en tillfällig serviscentral (byggskåp eller liknande).

Vi tillhandahåller byggskåpet och utför allt arbete som in- och urkoppling, montering och nedtagning av förbrukningsmätare, tillhandahållande av fast ansluten kabel. Vi placerar även ut skåpet på godkänd angiven plats.

Tillfällig anslutning el - eget byggskåp

Tillfällig elservis ansluts till en tillfällig serviscentral (byggskåp eller liknande) som tillhandahålls av beställaren.

Byggskåpet ska vara utrustat med fast ansluten kabel, ca 6 meter av rätt dimension och med plats för förbrukningsmätare. Skåpet ska för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415 av elsäkerhetsskäl.

Placering sker på godkänd plats bredvid befintlig uttagspunkt i vårt distributionsnät, till exempel kabelskåp på gatan eller elstolpe. Om anslutning av byggskåpet inte kan göras på överenskommen tid på grund av att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.

I priset ingår in- och urkoppling, montering och nedtagning av förbrukningsmätare.

Allmänna förutsättningar vid tillhandahållande av eget byggskåp

 • Elnätet är frambyggt och det finns tillräckligt med kapacitet.
 • Arbetet ska kunna utföras vid ett tillfälle och under ordinarie arbetstid.
 • Du som kund behöver säkerställa att platsen för byggskåpet är godkänd. Vi placerar endast ut byggskåp på kommunal mark eller på beställarens tomt. Förutsatt att kabel är framdragen.
 • Behörig installatör behöver intyga på beställningen att byggskåpet uppfyller gällande krav.
Priser

Anslutningsavgift - engångskostnad

För alla tillfälliga anslutningar krävs både inkoppling och urkoppling. (Kostnad för ev. nätutbyggnad eller extraordinära åtgärder tillkommer.)

Säkring Kr/anslutning
T.o.m. 63 A

4 500 inkl. moms
3 600 exkl. moms

Fr. o. m. 80 A

6 500 inkl. moms
5 200 exkl. moms

Endast mätare

1 250 inkl. moms
1 000 exkl. moms

Elnätsavgift

För den tillfälliga anslutningen betalar du en fast elnätsavgift utifrån ditt behov av kapacitet i elnätet, samt ett energipris beroende av ditt val av elhandelsleverantör. 

Säkring Fast avgift kr/dygn, inkl moms Fast avgift kr/dygn, exkl moms
25 A 26,51 21,21
63 A 35,36 28,29
80 A

68,24

54,59
100 A 80,88 64,71
125A 94,79

75,83

160 A 111,23 88,98
200 A 132,72 106,18

Byggskåpshyra per dygn

T.o.m. 63 A.

 • 100 kr inkl. moms
 • 80 kr exkl. moms

Minsta debitering är 500 kr (inkl. moms). Ej återlämnad nyckel debiteras med 250 kr (inkl. moms) Vid åverkan på hyrd utrustning, faktureras hela kostnaden för reparation eller utbyte.

Övriga avgifter

Utöver anslutningsavgift betalar du som kund under anslutningstiden skåpshyra, elnätsavgift samt priset för den energi som används. Elnätsavgift och kostnad för använd energi faktureras separat.

Avtalsblankett och bra att veta inför beställning

Tänk på att:

 • Vi inte skickar ut någon offert för anslutningsavgiften till kund, eller installationsmedgivande för färdiganmälan till installatör. Vi hanterar föranmälda uppgifter som både beställning och färdiganmälan.
 • Situationsplan bör bifogas vid anmälan av tillfällig elnätsanslutning. Denna behöver tydligt visa var ni planerar att ställa skåpet. Även nordriktningen ska framgå samt föreslagen ledningsväg för servisledning. Vi placerar endast skåp på kommunal mark eller på beställarens tomt, om beställaren inte själv har annan överenskommelse.
 • Alla uppgifter på anmälan är viktiga för att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. Saknar vi relevanta uppgifter kommer vi behöva skicka tillbaka anmälan för komplettering. Glöm därför inte att signera blanketten. Vid eget byggskåp behöver vi två underskrifter. En från beställare och en från installatör.
 • När vi kopplar in din permanenta anslutning avslutas din tillfälliga anslutning per automatik om inte annat överenskommits.
 • För snabbare hantering av ditt ärende ser vi gärna att din anmälan inkommer digitalt via e-post: tillfallig.anslutning@telge.se
 • Du som kund väljer fritt vilket elhandelsbolag du vill teckna avtal med. Avtal kan tecknas först när du fått ditt anläggningsid.
 • Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, till exempel med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in-/frånkoppling på ordinarie servis.
 • En tillfällig elanslutning får normalt inte pågå längre än 12 månader.
 • Blankett – Avtal om tillfällig anslutning av central och leverans av el 

Senast ändrad: 26 juni, 2019