Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Anslutningspris

Från den 1 januari 2021 höjs anslutningspriset med 3 procent.

Höjning av anslutningspris

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gjort ett förtydligande gällande anslutningspris i kundkategorin säkringskunder 16–25A. Det nya priset gäller även offerter som skickats ut från och med 1 april 2019.

Nyanslutning och förstärkt servis

När du ska ansluta dig till en elservis behöver du anmäla detta minst 5 månader före önskad tillkoppling. För att koppla in en ny mätare och skapa ett nytt abonnemang i en befintlig fastighet eller anläggning ska en behörig elektriker förbereda installationen.

Förstärkning av servisen kan behövas om du vill ha större effekt, till exempel om du har installerat en extra elkrävande utrustning.

Anslutningspris 2021

I tabellen nedan ser du våra standardpriser för anslutningar. Priset sätts utifrån din fastighets avstånd fågelvägen till den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med god elkvalitet.

Ditt slutpris sätts utifrån din önskade anslutningspunkt, elnätets förutsättningar samt antalet anslutningar du efterfrågat. Vi meddelar ditt slutpris i vår skriftliga offert.

Pristabell 16-25 Ampere (A)
Avstånd (fågelvägen) till anslutningspunkt i befintligt nät Fast pris (inkl moms) Fast pris (exkl moms) Rörligt pris (inkl moms) Rörligt pris (exkl moms)
0-199 meter 37 500 kr 30 000 kr    
200-599 meter 37 500 kr 30 000 kr 321,20 kr/m 257 kr/m
600-1199 meter 166 000 kr 132 800 kr 742,50 kr/m 594kr /m
1200-1800 meter 611 500kr 489 200 kr 465 kr/m 372 kr/m

Vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift. För anslutningar över 25 Ampere (A), begär offert.

Vad är skillnaden mellan anslutningspris och abonnemang?

  • Anslutningspris är ett fast engångsbelopp som avser att täcka större delen av våra kostnader kring anslutningen. Priset inkluderar vårt faktiska arbete, material och din fastighets behov av elnätet.
  • Abonnemanget är det löpande priset du betalar för att använda elnätet och för elen som transporteras fram till anslutningen.

Ditt abonnemang består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen ska täcka våra kostnader för underhåll och planerad framtida förnyelse av anslutningen.

Den rörliga delen ska täcka våra kostnader utifrån ditt användningsbehov av anslutningen, vilket innebär kompensation mot slitage samt kostnader för transport av elen. Delar av intäkterna bidrar även till hela elnätets förvaltning och utveckling totalt sett. Vi arbetar med ständiga förbättringar och som en del i arbetet ingår att säkerställa att kostnader fördelas rättvist mellan alla som utnyttjar vårt gemensamma elnät.

Senast ändrad: 17 december, 2020