Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Löwens väg, Järna

På Löwens väg i Järna planerar vi att bygga 23 nya lägenheter. Bland våra fastigheter i Järna är det ont om hissar, därför vill vi bygga ett hus med hiss. Det gör området mer tillgängligt för äldre och andra personer som är i behov av hiss. 

Här har vi också fångat in ett antal åtgärden som vi kan göra på platsen för att stärka det ekologiska sambandet.

Det har vi gjort genom ekosystemanalys. Vi kommer att stärka det ekologiska sambandet genom att plantera träd och buskar som kompenserar för de naturvärden som berörs av exploateringen, men som även stärker förutsättningarna för till exempel pollinering.

Grönytor med olika typer av växtlighet skapar också förutsättningar att omhänderta dagvatten, det skapar trevliga miljöer att vistas i och det ger goda förutsättningar för ett bra lokalklimat.

Senast ändrad: 18 mars, 2021