Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fagernäset

Trenden att vilja flytta ut på landet håller i sig och vi på Telge Bostäder ser en möjlighet att kunna skapa nya, hållbara bostäder på Fagernäset i Mölnbo som utformas i samklang med de naturvärden som finns på platsen och som är väl anpassade till kulturmiljövärdena.

Tanken med projektet är också att vi ska kunna skapa möjlighet för Mölnboborna att kunna ta sig ner till sjön.

Målet är att det ska bli 22 bostäder fördelat på två huskroppar och beräknas vara klara för inflytt våren 2022. Planen är att de nya byggnaderna ska smälta in i miljön med tanke på utformning, materialval och färger.

Senast ändrad: 28 januari, 2021