Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Våra uthyrningsregler

För att få hyra en bostad behöver du uppfylla ett antal kriterier. Här finns information om vilka dessa är och vad som gäller för att hyra hos oss.

Allmänna krav

 • ha fyllt 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
 • ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran.
 • vara en fysisk person utan anmärkningar från tidigare hyresvärd.
 • inte ha betalningsanmärkningar och/eller skulder de senaste 12 månaderna. Har du betalat av eventuella skulder ska de ha betalats för mer än 12 månader sedan och inga nya skulder får ha uppkommit under denna period.
 • inte äga en annan året-runt-bostad.

Inkomst

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst. Inkomst ska finnas i minst 6 månader från kontraktsstart och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Övrig inkomst

För att få räkna med denna inkomst ska den finnas med i minst 6 månader från och med inflyttningsdatumet. Intyg kommer att begäras vid kontraktsskrivning.

 • A-kassa.
 • Studielån och studiebidrag.
 • Försörjningsstöd från Södertälje kommun.
 • Etableringsersättning.
 • Aktivitetsstöd.
 • Sjukpenning.
 • Föräldraledighet.
 • Underhållsbidrag.
 • Bostadsbidrag.
 • Inackorderingstillägg.
 • Pension.

Eget bostadsbyte

Två eller fler hyresgäster kan komma överens om att byta bostad med varandra. En ansökan, med angivande av ett beaktansvärt skäl till bytet, ska godkännas av oss innan bytet kan ske.

En förutsättning är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav. För att få genomföra ett byte behöver du har bott i din lägenhet i minst 1 år.

Hyra ut i andra hand - andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut i andra hand måste du ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning. I ansökan ska det framgå varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och hur länge.

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan att först ha fått det godkänt av oss. Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan vår tillåtelse så vi har rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid.

För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs att du som hyresgäst har ett beaktansvärt skäl och att vi godkänner andrahandsuthyrningen. Normalt godkänns uthyrningstid i sex månader till ett år med möjlighet till förlängning beroende på omständighet.

Exemepel på anledningar till andrahandsuthyrning:

 • studier på annan ort
 • prova på samboförhållande
 • tillfälligt arbete på annan ort
 • längre utlandsvistelse

Du är ansvarig för bostaden även under den tid som du hyr ut den, både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser. Vi behöver därför din tillfälliga adress under den tiden du hyr ut din bostad. Befinner du dig utomlands ska du också skriva en fullmakt till någon i Sverige som du litar på.

Överlåta bostaden

Du får inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons bostad eller testamentera bort en hyresrätt. Däremot kan du få tillstånd att överlåta din lägenhet till en närstående person som du sammanbott med i minst tre år. Med närstående avses exempelvis make, maka, sambo och barn. En förutsättning är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav.

Trångboddhet

I Södertälje är efterfrågan på bostäder mycket stor. Det gör att många tränger ihop sig och bor alldeles för trångt. Tillsammans med Södertälje kommun jobbar vi för att förhindra osunda boendeförhållanden. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten görs individuellt och har inga fasta regler. Undantag kan till exempel vara föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt.

Boende per lägenhet

1 rok < 49 kvadratmeter: max 3 personer
2 rok < 70 kvadratmeter: max 4 personer
3 rok < 90 kvadratmeter: max 6 personer
4 rok < 110 kvadratmeter: max 8 personer
5 rok < 120 kvadratmeter: max 10 personer

Bostad Bums

Ibland dyker det upp en ledig bostad som är kategoriserad som Bostad Bums. Bostad Bums är bostäder som Telge Bostäder och Telge Hovsjö hyr ut med kortare tid till innan inflyttningsdatumet. Söker man dessa så måste man vara beredd på att flytta lite snabbare än vanligt och att man därmed också kan få betala dubbelhyror under sin uppsägningstid på sin gamla lägenhet.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.

Vid dödsfall gäller uppsägningstid om en kalendermånad, under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Sker inte detta gäller tre månaders uppsägningstid.

Poäng och turordning

När du bor hos oss eller har registrerat dig på Mina Sidor samlar du 10 poäng om dagen i vår bostadskö. Poängen ger dig en turordning när du söker en bostad. Den sökande som har flest poäng och uppfyller våra krav, får bostadserbjudandet. När du flyttar in, flyttar ut eller byter bostad internt hos oss nollas dina poäng och du raderas från bostadskön. Om du vill, kan du då registrera dig på nytt för att börja samla poäng igen.

Poängsystemet

Det är väldigt svårt att säga hur många poäng du behöver ha för att få en lägenhet i ett visst område. Det har hänt att den som har haft plats 60 i kön har fått bostaden - så även om du inte har stått i vår bostadskö länge lönar det sig alltid att anmäla intresse för en bostad. Nedan kan du se poängstatistiken för 2017, den ger dig en fingervisning för hur många poäng det krävs i respektive område.

OmrådeFörmedlade bostäderMinSnittpoängMax
Bergvik 38 12390 44665 137920
Brunnsäng 25 13530 31232 60390
Bårstabergen 31 11770 43063 100490
Bårstafältet 2 42860 46880 50900
Centrum 71 1020 29485 110710
Enhörna 1  62670  62670 62670
Fornhöjden 50 0 24844 63770
Geneta 20 14330 28442 58750
Genetafältet 7 32880 69427 105190
Grusåsen 70 2300 33542 105300
Hovsjö 133 9380 19785 41780
Hölö 5 16870 36292 49970
Järna 66 14340 31588 67650
Karlhov 18 11600 29145 59250
Lina Hage 12 15550 30456 84930
Mariekälla 6 33740 53050 135360
Mölnbo 11 2950 22120 45700
Pershagen 8 37970 51573 73770
Ronna 31 13580 27862 112250
Rosenlund 51 13210 33608 102840
Saltskog 17 8220 27652 46310
V:a Blombacka 18 14590 25386 58480
Viksängen 14 26650 42692 65640
Värdsholmen 4 19040 35110 55050
Västergård 6 18210 31221 47340
Östertälje 4 40260 75632 135090

Parkeringsplatser

Hos oss kan du hyra parkeringsplats, garageplats, motorcykelplats och husvagnsplats. För att kunna lämna intresse för en p-plats behöver du ha ett hyreskontrakt hos oss och en intresseanmälan för parkeringsplats. Du anmäler intresse för en parkeringsplats på Mina Sidor, under fliken uthyrning.

Lediga parkeringsplatser publiceras varje onsdag och ligger ute en vecka. Det går bara att anmäla sig för en parkeringsplats per publiceringstillfälle och det går endast att lämna intresse för parkeringsplatser i det område där du har din lägenhet.

Våra parkeringsplatser fördelas efter antalet köpoäng och i första hand prioriteras den som inte har en parkeringsplats.

Är du intresserad av att hyra elbilsplats kontaktar du Bobutiken på 08-550 235 00 eller på bobutiken@telge.se. Vi har tio platser att erbjuda och de publiceras inte på Mina Sidor.

Blanketter

Här hittar du våra blanketter.

Senast ändrad: 19 mars, 2019